Posts by threea

  Αγαπητοί παίκτες,


  αύριο, 22.02.2024 ~11:00 CET (αναμενόμενη διάρκεια ως συνήθως περίπου 3-4 ώρες), θα κυκλοφορήσουμε μια άλλη έκδοση διόρθωσης για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με το exploit που αναφέρθηκε προηγουμένως.

  Ως αποτέλεσμα αυτού, οι βάρβαροι θα επιστρέψουν επίσης στο Ikariam. Η συνεχής κατάπαυση του πυρός που εφαρμόστηκε ως μέτρο αντιστάθμισης της κατάστασης θα μετατραπεί σε κανονική, πράγμα που σημαίνει: μέχρι να τους επιτεθείτε ξανά (πράγμα που μετά την αυριανή συντήρηση θα μπορείτε και πάλι να κάνετε), οι βάρβαροι θα σας αφήσουν ήσυχους. Μετά από αυτό, θα επανέλθουν οι κανονικές διαδικασίες και συμπεριφορές.


  Σας ευχαριστούμε για την υπομονή και την κατανόησή σας.


  Η ομάδα σας Ikariam

  Уважаеми играчи,


  утре, 22.02.2024 г. ~11:00 ч. централноевропейско време (очаквана продължителност, както обикновено, около 3-4 часа), ще пуснем още една версия на поправката, за да отстраним проблема с експлойта, споменат по-рано.

  В резултат на това варварите също ще се завърнат в Икариам. Постоянното прекратяване на огъня, въведено като мярка за компенсиране на ситуацията, ще бъде променено в нормално, което означава: докато не ги атакувате отново (което след утрешната поддръжка отново ще можете да направите), варварите ще ви оставят на мира. След това нормалните процедури и поведение ще бъдат възобновени.


  Благодарим ви за търпението и разбирането.


  Вашият екип на Икариам


  ------------


  Dear players,

  tomorrow, 22.02.2024 ~11:00 CET (expected duration as usual around 3-4 hours), we will be rolling out another fix version to address the issue with the exploit mentioned earlier.
  As a result of that, barbarians will also return to Ikariam. The constant ceasefire implemented as a measure to compensate for the situation will be changed into a normal one, meaning: until you attack them again (which after tomorrow's maintenance you will again be able to), the barbarians will leave you in peace. After that, normal procedures and behaviour will be resumed.


  Thank you for your patience and understanding.


  Your Ikariam Team

  Уважаеми играчи,


  В понеделник, 19 февруари, ще актуализираме играта до версия 9.0.3.


  Актуализацията ще бъде пусната първо в сървърите на EN в 10:00 ч. централноевропейско време и около 13:00 ч. (този час може да се промени) във всички останали кръгове/общности.


  Списък на промените:


  - Поправен е бъг, при който флаговете на членовете на алианса се показват в грешен цвят на картата на острова


  Вашият екип на Ikariam

  Ευχαριστούμε για την αναφορά σας, θα το προωθήσουμε στους αρμόδιους.

  Γενικά μπορείτε να το αναφέρετε στο σχετικό antivirus ως false positive και να κάνετε την σελίδα whitelist ώστε να μπαίνετε χωρίς να σας μπλοκάρει.

  Уважаеми играчи,


  Връщайки се към темата за варварите, за съжаление все още нямаме версия за поправка на експлойта, довел до деактивиране на функцията за атака на варвари. Все още се работи по този въпрос.


  За да ограничим последиците за играчите, днес ще принудим варварите да спрат да тормозят мините на играчите ръчно (на практика ръчно ще прогоним бригадите вместо вас, тъй като в момента не можете). За съжаление не можем да посочим точен момент, в който това ще бъде направено.


  В случай че днес няма да сме по-близо до поправка на експлойта, ще правим това веднъж дневно, докато не бъде намерена поправка. Ще ви държим в течение.


  Вашият екип на Ikariam


  ---------------------


  Dear players,


  revisiting the topic of Barbarians, we're unfortunately not yet at the point of having a fix version for the exploit leading to the deactivation of the Barbarian attack functionality. This is still being worked on.


  In order to limit the effects on players we will be forcing the Barbarians to cease pestering players' mines manually today (effectively manually driving Brigands away for you, since you currently can't). Unfortunately we can not provide an exact point in time at which this will be done.


  In case we won't be closer to a fix for the exploit today, we'll be doing this once a day until a fix is found. We'll keep you updated.


  Your Ikariam Team

  Техническо обслужване 09/02/24


  Уважаеми играчи,


  за да хвърлим малко повече светлина върху ситуацията, свързана с поддръжката на хотфикса, която имахме миналата седмица:

  Това беше направено, за да се спре експлойт, който даваше възможност за дублиране на определени видове войски.

  Както вече споменахме, работим върху по-трайно решение на този проблем, за да можем да ви върнем варварите като ценна ингейм функция. Засега обаче те ще трябва да останат деактивирани.

  Що се отнася до злоупотребяващите с гореспоменатия експлойт, с тях ще бъде постъпено по съответния начин.


  Още веднъж се извиняваме за причиненото неудобство.


  Вашият екип на Ikariam


  ----------------


  Hotfix Maintenance 09/02/24


  Dear players,


  to shed some more light on the situation pertaining to the hotfix maintenance we had last week:

  This was done to stop an exploit that made it possible to duplicate certain types of troops.

  We are working, as previously mentioned, on a more permanent solution to this issue, so we can bring back the Barbarians to you as a valuable ingame feature. For now, they will have to remain disabled.

  As for the abusers of the aforementioned exploit, they will be dealt with accordingly.


  Once again, we apologise for the inconvenience.


  Your Ikariam Team

  Уважаеми играчи,


  за съжаление в момента някои играчи имат проблем с влизането в системата.

  По-точно: бутонът "Последно изиграно" не работи при някои играчи и води до съобщение за грешка. За съжаление това не може да се възпроизведе и засега не е ясно как се предизвиква това поведение, което затруднява намирането и отстраняването на проблема.

  Входът все още е възможен чрез списъка с акаунти, моля, влезте по този начин, докато не бъде намерено решение за бутона "Последно изиграно".


  Вашият екип на Ikariam


  ----------------


  Dear players,


  unfortunately currently some players experience an issue with the login.

  To be exact: the "last played" button does not work for some players and leads to an error message. Unfortunately, this is not reproducible and it is so far unclear, how to trigger this behaviour, which makes finding and fixing the issue harder.

  A login is still possible using the account list, please log in that way until a solution for the "last played" button is found.


  Your Ikariam Team


  Уважаема общност,


  на 09/02/24 ще представим нов сървър за BG общността: Pi.


  Настройки

  Според вашето гласуване в Discord #polls-and-questions те ще имат следните настройки:

  • 10% повече приходи от всички ресурси, включително строителни материали
  • учените създават 75% повече точки за изследвания
  • изследванията струват с 10% по-малко изследователски точки

  Разяснение относно изтриването на акаунти и прехвърлянето им към сървъра на Asphodel (Гробище)


  • Ако в момента, в който акаунтът трябва да бъде прехвърлен към сървъра на Asphodel (гробището), той има активни определени премиум функции (напр. увеличено производство на мрамор), прехвърлянето към гробището се отлага до изтичането им. Забележка: Ако имате активен фонтан Ambrosia, времето за изпълнение продължава, докато сте в Asphodel - това не се отразява на прехвърлянето към него.
  • Ако акаунтът има активен премиум акаунт, той ще изчезне от картата и ще бъде прехвърлен в гробището, когато премиум акаунтът изтече (независимо дали е с наказание или не).
  • Ако акаунтът няма закупен баланс на амброзия, той се изтрива окончателно и не може да бъде възстановен, ако премине последната фаза (Фаза 4) на процеса.

  Уважаема общност,


  утре от 10:00 ч. централноевропейско време сутринта ще имаме поддръжка на сървъра, по време на която ще бъдат извършени някои поправки.


  Включени са следните поправки на грешки.


  Поправки на грешки:


  • Ръката на семинара се показваше в неправилна позиция, когато банерите на събитията бяха активни.
  • Премахнато е информационното поле от старата система за приятелство.
  • За наслагване на войниците остава видимо, когато участват в битка.
  • Бутонът за създаване на търговски маршрути в транспортния прозорец вече не е деактивиран, когато изберете Freighter.
  • Бутонът за построяване на корабостроителница не беше деактивиран, ако опашката за построяване е пълна.
  • Бутонът за изпращане на шпионски мисии не се появяваше, ако имаше твърде много налични действия.
  • Щракването върху иконата на Freighter в горния ляв ъгъл не правеше нищо.
  • Показваше се погрешно съобщение за грешка, което показваше недостиг на злато, след като беше достигнат максималният брой кораби Freighter.
  • В някои случаи началният час на прехвърлянията не се коригираше при анулиране на предишни прехвърляния.
  • Отчетът на мисията "Шпионаж извън охраната" показваше колона за несъществуващ кораб.
  • При разглеждане на профилите на други играчи се показваше грешна икона на пола.
  • След успешната битка с варварския флот за корабите, пренасящи ресурси, е показан грешен тип мисия.
  • Закупените войници не се появяваха в наслагването на товара за търговските кораби.
  • Премахнати са ненужните прекъсвания на редовете, за да се спести време на товарните кораби във файла с морската карта.
  • Премахнато ненужно прекъсване на реда от въпроса за сигурност за характеристиките на Амброзия на някои езици.
  • Стойността за виртуални пакети се показваше в червено, въпреки че има достатъчно количество Амброзия.
  • Липсваше изображението за активните виртуални пакети.
  • Генералът на алианса вече може да вижда товарните кораби по маршрута от изгледа на военните действия на алианса.
  • Големите изображения не се преоразмеряваха, за да се поберат в наличното пространство на външната страница на алианса в изгледа на острова и света.
  • Поправено е счупеното квадратче за отметка във форума на алианса при редактиране на теми, отбелязани като важни.
  • Прекъсванията на редовете в съобщенията от други играчи се копираха.
  • Символът за удовлетвореност на гражданите в таверната игнорираше корупцията при промяна на количеството сервирано вино.
  • В привилегирования търговец липсваха хилядарки.
  • При обучение на единици в казармата, корабостроителницата и бункера не се появяваше опашката за строителство на сгради.


  Ikariam.Bg Team

  Αγαπητή κοινότητα,


  αύριο από τις 10:00 CET το πρωί θα έχουμε συντήρηση σέρβερ κατά την οποία θα έχουμε κάποιες διορθώσεις.


  Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες διορθώσεις σφαλμάτων.


  Διορθώσεις σφαλμάτων:

  • Το χέρι του σεμιναρίου εμφανιζόταν σε λάθος θέση όταν ήταν ενεργά τα banner των εκδηλώσεων.
  • Αφαιρέθηκε το πλαίσιο πληροφοριών από το παλιό σύστημα φιλίας.
  • To overlay των στρατευμάτων παραμένει ορατή όταν εμπλέκονται σε μάχη.
  • Το κουμπί για τη δημιουργία εμπορικών διαδρομών στο παράθυρο μεταφορών δεν απενεργοποιείται πλέον όταν επιλέγετε Εμπορευματικό πλοίο.
  • Το κουμπί για την κατασκευή ναυπηγείου δεν απενεργοποιούνταν εάν η ουρά κατασκευής ήταν πλήρης.
  • Το κουμπί για την αποστολή αποστολών κατασκοπείας δεν εμφανιζόταν εάν υπήρχαν πάρα πολλές διαθέσιμες ενέργειες.
  • Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του Εμπορευματικού πλοίου στην επάνω αριστερή πλευρά δεν γινόταν τίποτα.
  • Εμφανιζόταν ένα λανθασμένο μήνυμα σφάλματος που υποδείκνυε ανεπάρκεια χρυσού μετά τη συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού Εμπορευματικών πλοίων.
  • Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο χρόνος εκκίνησης των μεταφορών δεν προσαρμοζόταν όταν ακυρώνονταν προηγούμενες μεταφορές.
  • Η αναφορά της αποστολής "Κατασκοπεία εκτός φρουράς" εμφάνιζε μια στήλη για ένα ανύπαρκτο πλοίο.
  • Κατά την προβολή των προφίλ άλλων παικτών εμφανιζόταν το λάθος εικονίδιο φύλου.
  • Εμφανιζόταν ο λάθος τύπος αποστολής για τα πλοία που μετέφεραν πόρους μετά την επιτυχή μάχη με τον στόλο των βαρβάρων.
  • Οι αγορασμένοι στρατιώτες δεν εμφανίζονταν στο overlay φορτίου για τα εμπορικά πλοία.
  • Αφαιρέθηκαν τα περιττά διαλείμματα γραμμών για την εξοικονόμηση χρόνου φορτηγού πλοίου στο αρχείο θαλάσσιων χαρτών.
  • Αφαιρέθηκε μια περιττή αλλαγή γραμμής από την ερώτηση ασφαλείας για τα χαρακτηριστικά της Αμβροσίας σε ορισμένες γλώσσες.
  • Η τιμή για τα εικονικά πακέτα εμφανιζόταν με κόκκινο χρώμα παρά το γεγονός ότι υπάρχει αρκετή Αμβροσία.
  • Η εικόνα για τα ενεργά εικονικά πακέτα έλειπε.
  • Ο στρατηγός της συμμαχίας μπορεί πλέον να βλέπει τα Εμπορευματικά πλοία που βρίσκονται καθ' οδόν από την προβολή στρατιωτικών ενεργειών της συμμαχίας.
  • Οι μεγάλες εικόνες δεν άλλαζαν μέγεθος ώστε να χωράνε στον διαθέσιμο χώρο στην εξωτερική σελίδα της συμμαχίας στην προβολή νησιού και κόσμου.
  • Διορθώθηκε ένα χαλασμένο πλαίσιο ελέγχου στο φόρουμ της συμμαχίας κατά την επεξεργασία νημάτων που χαρακτηρίζονται ως σημαντικά.
  • Τα διαλείμματα γραμμών σε μηνύματα από άλλους παίκτες αντιγράφονταν.
  • Το σύμβολο για την ικανοποίηση των πολιτών στην ταβέρνα αγνοούσε τη διαφθορά όταν άλλαζε η ποσότητα του σερβιρισμένου κρασιού.
  • Έλειπαν διαχωριστικά χιλιάδων από το Προνομιούχο Έμπορο.
  • Κατά την εκπαίδευση μονάδων στους στρατώνες, το ναυπηγείο και το καταφύγιο, η ουρά κατασκευής κτιρίων δεν εμφανιζόταν.


  Η ομάδα Ικάριαμ


  .

  Скъпи приятели,


  На 27.02.2024 между 10:00 и 11:00 ще се извърши поддръжка на сървърите.


  Моля, за изивинение за причиненото неудобство!


  Ikariam.Bg Team


  ------------------------------------------------------------------------------------------

  Dear friends,


  We will perform our monthly maintenance on 27.02.2024 between 10:00 and 11:00 (CET).


  Ikariam.Bg Team

  Име на сървъра Начална дата Характеристики Бележки
  announcement_ikariam_gr_9f65bf27d5acd0ed43fa7137bd8119e1.png
  Epsilon
  s5
  11.05.2011
  announcement_ikariam_gr_9f65bf27d5acd0ed43fa7137bd8119e1.png
  Zeta
  s6
  19.10.2011
  announcement_ikariam_gr_9f65bf27d5acd0ed43fa7137bd8119e1.png
  Eta
  s7
  18.01.2012
  announcement_ikariam_gr_9f65bf27d5acd0ed43fa7137bd8119e1.png
  Theta
  s8
  01.12.2016
  announcement_ikariam_gr_9f65bf27d5acd0ed43fa7137bd8119e1.png
  Iota
  s9
  28.08.2017 Сървър със специални функции.
  Не включва събития, които добавят специални бонуси.
  announcement_ikariam_gr_9f65bf27d5acd0ed43fa7137bd8119e1.png
  Kappa
  s10
  20.11.2017 Сървър със специални функции.
  Не включва събития, които добавят специални бонуси.
  announcement_ikariam_gr_9f65bf27d5acd0ed43fa7137bd8119e1.png
  Lambda
  s11
  14.02.2018 Сървър със специални функции.
  Не включва събития, които добавят специални бонуси.
  announcement_ikariam_gr_9f65bf27d5acd0ed43fa7137bd8119e1.png
  My
  s12
  06.12.2018 Сървър със специални функции.
  Не включва събития, които добавят специални бонуси.
  announcement_ikariam_gr_9f65bf27d5acd0ed43fa7137bd8119e1.png
  Ny
  s13
  21.12.2020 Сървър със специални функции.
  Не включва събития, които добавят специални бонуси.
  announcement_ikariam_gr_9f65bf27d5acd0ed43fa7137bd8119e1.png
  Xi
  s14
  22.09.2023 Сървър със специални функции.
  Не включва събития, които добавят специални бонуси.
  announcement_ikariam_gr_9f65bf27d5acd0ed43fa7137bd8119e1.png
  Omikron
  s15
  01.12.2023 Сървър със специални функции.
  Не включва събития, които добавят специални бонуси.
  announcement_ikariam_gr_9f65bf27d5acd0ed43fa7137bd8119e1.png
  Pi
  s16
  09.02.2024 10% повече приходи от всички ресурси, включително строителни материали
  учените създават 75% повече точки за изследвания
  изследванията струват с 10% по-малко изследователски точки
  Сървър със специални функции.
  Не включва събития, които добавят специални бонуси.
  announcement_ikariam_gr_9f65bf27d5acd0ed43fa7137bd8119e1.png
  Ares 3
  s203
  23.05.2018 Сървър със специални функции.
  Не включва събития, които добавят специални бонуси.

  Ръководство за фазите на неактивност


  Когато не използвате акаунта си за определен период от време, той става "неактивен", а след това, ако неактивността продължи, акаунтът се изтрива или се прехвърля в сървъра на гробището, както е обяснено по-горе.


  Съществуват 4 различни фази на неактивност:

  • Фаза 0 (от 0 до 24 часа след регистрацията): ако не построите нищо през първите 24 часа след регистрацията, акаунтът се изтрива.
  • Фаза 1 (1 седмица след регистрацията): След 2 дни без влизане в системата и се прехвърля в гробището 2 дни по-късно.
  • Фаза 2 (от 2 седмици до 1 месец): акаунтът става неактивен след 7 дни без вход и се прехвърля в гробището 4 дни по-късно.
  • Фаза 3 (от 1 месец до 3 месеца): Акаунтът става неактивен след 7 дни офлайн и се прехвърля в гробището 14 дни по-късно.
  • Фаза 4 (от 3 месеца до края на годините): акаунтът става неактивен след 7 дни офлайн и се прехвърля в гробището 30 дни по-късно.


  Какво се съхранява след влизане в гробището на сървъра:


  • Цялата информация за играча
  • Цялата информация за града
  • Цялата информация за всички играчи
  • Цялата информация за града
  • Конституцията се връща към Икрация
  • Файлът (напр. входящ) се запазва
  • Статус на валидиране на електронната поща
  • Вашите рейтинги са запазени


  Какво не се запазва:


  • Информацията за алианса се изтрива
  • Работниците, изследователите и свещениците се превръщат в обикновени граждани.
  • Материалните предложения се премахват от търговския пункт
  • Градове в привилегировани островни позиции
  • Всички войски (армия, флот, спартанци)
  • Списъкът с приятели се изтрива


  Кои акаунти не се запазват:


  • когато потребителят е избрал опцията "Изтрий моя акаунт" в играта
  • Блокирани акаунти, които нямат платена амброзия
  • акаунти, изтрити по време на фазата на неактивност 0.


  ЗАБЕЛЕЖКА: ако в момента, в който акаунтът ви трябва да бъде прехвърлен на сървъра на гробището, имате активни определени премиум функции, прехвърлянето към гробището се отлага до изтичането им.


  Ако акаунтът има активен премиум акаунт, той ще изчезне от картата, когато премиум акаунтът изтече (независимо дали е с наказание или не).


  В случай че акаунтът няма закупен баланс на амброзия, той ще бъде изтрит окончателно.

  Graveyarding е новото ghosting


  В миналото след период на неактивност потребителският акаунт преминаваше в състояние на "призрачност", т.е. той се изтриваше от картата, но се възобновяваше при първото влизане. Това вече не се случва. След въвеждането на "Плавно сливане" "Soft Merge" призрачното състояние е заменено с "Гробищно състояние" "Graveyarding".


  С други думи, сега, когато се достигне съответният, за всеки акаунт, период на неактивност, акаунтът няма да бъде изтрит, а ще премине в режим на призраци. Вместо това той ще бъде прехвърлен към "сървъра на гробището" Asphodel. Това е сървър (в момента s598-en), на който не можете да играете и където се преместват всички изчезнали акаунти.


  Това е процесът на погребване (Graveyarding):

  • Когато даден акаунт е неактивен твърде дълго, след "фазите на неактивност", той вече не е призрачен, а отива в сървъра на гробището.
  • Акаунтът, който - в миналото - е бил призрачен, сега се копира в Asphodel, като същевременно се блокира на оригиналния сървър, на който е бил, чрез специална забрана (индикация: прехвърляне на акаунт) и се поставя в режим на изтриване.
  • От този момент нататък играчът вижда в лобито си нов сървър - "Asphodel" (известен още като "testserver_en_598" или "graveyard server") с познатия бутон "Play" върху него, все едно е друг нормален сървър.

  • Ако акаунтът е бил блокиран, той остава блокиран в Asphodel, докато изтече срокът на блокирането.
  • Ако акаунтът не е бил блокиран, потребителят може да влезе нормално в Asphodel. След като влезете в системата, се появява изскачащ прозорец, в който се казва, че потребителят не може да играе на този сървър, и се иска акаунтът да бъде преместен на друг сървър.

  54394-pasted-from-clipboard-png


  • Чрез изскачащия прозорец и опцията "Прехвърляне на акаунт" играчът може да проучи сървър за дестинация или да реши да премести акаунта си на избран сървър.
  • Целевият сървър може да бъде всеки сървър в която и да е общност (напр. ако акаунтът е бил изтрит от s1-en, той може да бъде върнат и преместен в s2-bg).
  • Невъзможно е да преминете към целевия сървър, ако след прехвърлянето акаунтът ви ще бъде в топ 50 на общата класация.


  :!:Ако имате нужда от допълнителни разяснения, не се колебайте да се свържете със системата за поддръжка: https://ikariam.support.gameforge.com/index.php?fld=bg

  Ако не получавате (или не можете да намерите) съобщенията от компанията в електронната си поща, има три решения:


  1.Проверете категорията "Спам/Трафик" на електронната си поща, за да видите дали тя не е била автоматично препратена там от системата.


  В случай че те НЕ са там:


  2.Поставете в белия списък на имейла си (всички имейли имат бял списък, който съществува, за да предотврати блокирането на някои имейли, които сте задали от системата си) следните адреси от играта: noreply@gameforge.com, noreply@gameforge.de , support@gameforge.com


  Информация за това как да поставите тези адреси в белия списък можете да намерите в интернет или можете да се свържете с вашата компания за електронна поща и тя ще ви даде инструкции как да го направите.


  В случай че извършите процеса КОРЕКТНО и поставите адресите в белия списък, но все още не получавате съобщения от играта:


  3.Поставете адресите noreply@gameforge.com, noreply@gameforge.de , support@gameforge.com в изключенията на антивирусната си програма. Така че, когато дойдат на електронната ви поща, те да не бъдат блокирани.


  За допълнителна информация по този въпрос или ако не можете да намерите опцията, свържете се с техник или потърсете в интернет.


  Екипът на Ikariam.bg

  CommunityManager_ikariam_gr_2016_a2e0dec2fef71f8d29bdbf9d1f98b163.png

  threea

  Мениджърът на общността [CoMa] или мениджърът на общността е връзката между общността и Gameforge. Задълженията му са да държи общността в течение на цялата важна информация за играта и събитията, но също така и да популяризира проблемите и нуждите на общността. Той отговаря и за доброволческия екип за управление и е на разположение да ви помага и съветва.

  TeamManager_ikariam_si_201716093a1dd7c646ac4bfcc9c686e1.png

  pokahontas

  Основната отговорност на мениджъра на отбора [TM] е да осигури гладкото функциониране на играта и форума. Той отговаря за информирането от страна на компанията за актуализации, предстоящи промени и обявяването им на общността. Препраща идеи и предложения към компанията. Проверява правилата на играта и на форума и предлага на компанията подходящи промени според нуждите на общността.

  SuperModerator_ikariam_si_b0291d103ecf7c04f4bf5d064b78de33.png

  blade

  vladko35

  Супермодераторите [SMOD] имат достъп до всички части на форума. Тяхната основна отговорност е да осигуряват гладкото функциониране на форума и да наблюдават действията на модераторите. Също така, ако е необходимо, те могат да наложат бан на потребител, който нарушава правилата на форума.

  GameOperator_ikariam_si_7169718a87da71b2e9e8e738e30b9148.png

  Whitedrum

  DarkSoul

  Операторите на играта [GO] наблюдават сървърите, за които отговарят, налагат санкции в случай на нарушаване на правилата и дават отговори относно играта във форумите. Те са в челните редици на отговарящите на оплакванията на играчите. Свържете се с тях чрез системата за поддръжка, в случай че имате оплакване/спор относно бан или нарушение на правилата, което е било извършено срещу вас.


  :!:Единственият официален начин да се свържете с ръководния екип е чрез системата за поддръжка: https://ikariam.support.gameforge.com/  Последна актуализация:09.01.2024

  Скъпи приятели,


  На 10.01.2024 между 10:00 и 11:00 ще се извърши поддръжка на сървърите.


  Моля, за изивинение за причиненото неудобство!


  Ikariam.Bg Team


  ------------------------------------------------------------------------------------------

  Dear friends,


  We will perform our monthly maintenance on 10.01.2024 between 10:00 and 11:00 (CET).


  Ikariam.Bg Team

  Σας ευχαριστούμε όλους για την συμμετοχή σας!


  Οι λύσεις του σταυρόλεξου μας:  Έπειτα από κλήρωση ανάμεσα στις σωστές απαντήσεις, οι νικητές του διαγωνισμού είναι:

  japagia55
  Rasheed
  Marsal Eriksen
  Senya

  gbardakis1966


  Συγχαρητήρια!


  :!:Οι νικητές θα λάβουν προσωπικό μήνυμα από εμένα στο φόρουμ με τις αντίστοιχες οδηγίες για την παραλαβή του δώρου τους - παρακαλώ φροντίστε να τα έχετε ανοιχτά.  Καλές γιορτές σε όλους!

  Във вторник, 12 декември, в 10:00 ч. централноевропейско време ще актуализираме Ikariam Lobby до версия 4.13.0.


  Тази версия въвежда:

  Допълнителна оптимизация за използване на лобито в браузъра на мобилни устройства.  Ще има кратък престой и сесията за влизане ще изтече, което ще изисква ново влизане.


  --------------


  On Tuesday, December 12, at 10:00 CET we will update Ikariam Lobby to version 4.13.0.

  This version brings:

  • Further optimization for using the lobby in the browser on mobile.

  It will have a short downtime and login session will be expired which will require a new login.