Posts by Hasuri

  "העובדות דווקא מאוד מבלבלות אותך גברת "סטאלין לא רצח מיליונים.

  צר לי

  אין מה לדון.

  אלא קומוניסטים ככה חינכו אותם הזריקו להם לראש מגיל 0 תעמולה סטאלינית.

  סטלין היה רוצח אכזרי אבל הוא לא מתקרב למספרים של היטלר.. כל הטיהורים, הגולאגים לא משתווים לעשירית מהשואה. זה שהמון רוסים מתו מרעב ומדברים כאלה אולי זה באשמתו של סטאלין אבל הוא לא רצח אותם וממש נתן פקודה להרוג

  ובכל זאת הנה אנחנו כאן, עשרות שנים אחרי, ואנשים מהללים את האידיאולוגיה שלו שהובילה להרעבה של מליונים ובטוחים שזה הפתרון הנכון.


  אגב הטיעון שלך שווה ערך לטיעון של אייכמן כאשר הוא טען שהוא בחיים לא כתב פקודה בשמו אלא בשם המנהיג שלו, כך שהוא עצמו באופן ישיר לא גרם לרצח של יהודים. תסיק לבד מה זה אומר על הטיעון שלך. אתה מתעסק בתפל לגמריי

  לא אמרתי שהוא לא רוצח מתועב וזה ממש לא שווה ערך לטיעונו של אייכמן, אתה פשוט לא מבין את מה שרשמתי. סטלין היה רוצח נוראי, אך רצח פחות מהיטלר.

  בכלל לא בטוח שרצח פחות מהיטלר.

  סטלין היה רוצח אכזרי אבל הוא לא מתקרב למספרים של היטלר.. כל הטיהורים, הגולאגים לא משתווים לעשירית מהשואה. זה שהמון רוסים מתו מרעב ומדברים כאלה אולי זה באשמתו של סטאלין אבל הוא לא רצח אותם וממש נתן פקודה להרוג

  הוא גרם בצורה ישירה למותם של עשרות מיליוני בני אדם.

  אין פה בכלל ויכוח

  כל ניסיון הגנה (בעיקר מצד אבשלום) הוא מטורף הזוי ומנותק מן המציאות.

  ותפני אותי לאן שתרצי

  אני אפנה אותך לנאום על פשעיו שלרוצח ההמונים ימח שמו (סטאלין). נאום שודאי שמעת עליו נאום חרושצ'וב.

  קראי אותו ואת הזוועות שסטאלין עשה

  ואז תחזרי להעריץ את שלטון האימים הזה שנקרא קומוניזם.

  אפס ענייניות אצלך. רק טוענת שאני לא יודע.

  אני יודע. היום ברוך ה כולם כבר יודעים על הפשעים של הקומוניזם.

  כולם יודעים על רציחות המוניות שהיו שם. במקום להתמודד עם האמת הפשוטה והברורה הזו את מביאה לי שירים מרגשים של אנשים (שמסתבר שעדיין קיימים) שהעריצו את שלטון האופל והרוע הנקרא קומוניזם.

  כמובן שכל מי שלא חושב כמוך לא למד.

  הקומוניזם = מוות. כך היה בסין כך בברית המועצות.

  כל אדם בר דעת מעדיף לחיות במדינה קפיטליסטית מאשר במדינה קומוניסטית.

  חחח אלימה? באמת?!

  תקראי את הקישור ששלחת למשרד החינוך

  איך לנין השליט את שלטונו?

  ולגבי המספרים אוכל בקלות להפנות אותך למקורות שטוענים שסטאלין רצח הרבה יותר מהכמה אלפים שאת מתארת.

  אני מניח שאת יודעת אתזה אבל במעטה צדקנות מביך את אשכרה מסלפת את המציאות .

  אין עניין להתלונן על מכחישי שואה אחרי ששומעים אנשים כמוך.

  את מכחישה רצח עם ענק (כמובןשהוא שונה מהשואה ) ככה שלא אתפלא לראות היום אנשים מכחישים שואה בשביל שיסתדר להם עם האגנדות

  מעולם לא הגנתי על היטלר ימח שמו.

  את מגנה על סטאלין ושות ימח שמם. רוצחי המונים מתועבים שרצחו מוצר מהיטלר. סטאלין רצח כמה עשרות מיליוני בני אדם (עשרות בודדות בין 1-4) זו המציאות.

  בלי ברית המועצות והצבא האדום - לא היית אתה קיים - לא היתה קיימת מדינת ישראל.

  גרמניה הנאצית - היתה מנצחת במלחמה. וכל היהודים (לא רק) היו מושמדים.

  קצת צניעות לא תזיק לך.

  בלי ברית המועצות לא היו נרצחים כ40 מיליון איש שסטאלין ושות רצחו.

  על מי? שמש העמים? המנהיג הדגול?