Posts by veky

    Are you talking about the regular 180 of them, or 40 that are bonus? Or all trade ships? What does it say when you click at ship in the upper left corner of the screen? Can you send a screenshot?

    Samo da ti kažem, ne brini za "šta ako istražiš sve budućnosti", imam 3 grada na kristalu i igram 13 godina i još nisam istražio sve. Mislim da će ti s toliko mramora prije biti problem "šta ako digneš sve zgrade na maksimalni nivo". :-D