Posts by djakon

  Nova pravila stupaju na snagu u EU te EFTA državama (Island, Norveška, Lihtenštajn) od 14. rujna 2019. opredjeljujući online plaćanja te online bankarstvo što utječe na sve metode plaćanja putem nekog oblika bankarstva (npr. kreditne kartice, SOFORT, Giropaz, online prijenose, itd.).

  Nova pravila, navedena u EU PSD2, navedena su s ciljem povećanja sigurnosti i zaštite potrošača od prevara prilikom izvršavanja uplata te korištenja online bankarstva.


  Kao dio te promjene, prilikom procesa plaćanja zahtjevana će biti robustnija autentifikacija od strane kupca.


  Što to znači za Vas, u ovisnosti o načinu plaćanja koji koristite, možete pročitati u našem FAQ-u. Kada dođe vrijeme za to, informirat ćemo Vas i putem emaila i foruma.

  No 2019.gada 14.septembra ES un EFTA valstīs (Islande, Norvēģija, Lihtenšteina) stājas spēkā jauni noteikumi attiecībā uz online maksājumiem, kas skars uz bankām balstītas apmaksas metodes (piemēram - kredītkartes, SOFORT, Giropay, online maksājumi u.c.).

  Jaunie ES PSD2 noteikumi tiks ieviesti, lai online maksājumus padarītu vēl drošākus un pasargātu klientus no krāpniecības.


  Kā daļa no izmaiņām tiks pieprasīta vēl detalizētāka klienta autorizācija apmaksas procesa gaitā.


  Sīkāku informāciju par gaidāmajām izmaiņām katrai no apmaksas metodēm var iegūt attiecīgajās palīdzības sadaļās mūsu lapās. Tāpat arī mēs par to informēsim ar e-pastu un forumu palīdzību.

  חוקים חדשים יהיו פעילים במדינות האיחוד וצדינות הצפון (איסלנד, נורבגיה, ליכשטטיין) מ14 לספטמבר 2019 תשלומים מקוונים ובנקאות מקוונת שמפשיע על תשלומים מבוססי בנקקאות (כגון כרטיסי אשראי, SOFORT, GIROPAY, העברות מקוונות וכדו').

  החוקים החדשים, נמצאים בחוק EU’s PSD2, והופכים את התשלומים המקוונים ובנקאות מקוונות יותר מאובטחת ומגינה על הלקוחות כנגד רמאות.


  כחלק מהשינוי, נדרש אימות לקוחות חזק יותר במהלך תהליך התשלום.


  מה זה אומר עבורך, תלוי בשיטת התשלום שאתה עושה בו שימוש, אתה יכול לקרוא אודות זה בדף שאלות ותשובות בדפים שלנו. אנחנו נעדכן אותך אודות השינוי ברגע שהזמן יגיע גם דרך הדואל ובפורומים.

  От 14 септември 2019 влизат в сила нови правила за ЕС и страните от EFTA (Лихтенщайн, Норвегия, Исландия), които засягат онлайн банкирането и методите за плащане базирани на банкирането (например кредитни карти, SOFORT, Giropay, онлайн трансфери и т.н.).

  Новите правила, установени в PSD2 на ЕС, имат за цел да направят плащанията и онлайн банкирането по-сигурни и да защитават потребителите от измами.


  Като част от промяната е необходимо по-надеждно удостоверяване на клиента по време на процеса на плащане.


  Какво означава това за вас, в зависимост от начина на плащане, който използвате, можете да прочетете скоро в съответните ЧЗВ на нашите страници. Когато настъпи времето ще ви информираме с email, а също така и в нашите форуми.

  Nye regler træder i kraft i EU og EFTA landene (Island, Norge, Liechtenstein) d. 14. september 2019, der regulerer online betalinger og online banking, hvilket påvirker bankbaserede betalingsmåder (fx kreditkort, SOFORT, Giropay, online overførsler etc.).

  De nye regler, fastlagt i EUs PSD2, sigter mod at gøre betalinger og online banking mere sikkert og mod at beskytte forbrugerne mod svindel.


  Som en del af ændringen, vil der blive krævet mere robust kunde autentificering under betalingsprocessen.


  Hvad dette betyder for dig, kan du, afhængig af betalingsmåde, finde mere information om i en tilsvarende FAQ på vores sider. Vi vil informere dig herom når tiden kommer, både via email og på forum.

  Uudet säännöt tulevat voimaan EU ja EFTA maissa (Islanti, Norja, Liechtenstein) 14. syyskuuta 2019 pitäen sisällään online-maksut ja online-pankkisiirrot, nämä vaikuttavat pankkipohjaisiin maksutapoihin (esim. luottokortit, SOFORT, Giropay, online-tilisiirrot, yms.)

  Uudet säännöt, jotka ovat määritetty EU:n PSD2:ssa, tähtäävät maksujen ja online pankkisiirtojen tekemisestä entistä turvallisempia ja suojaamaan asiakkaita huijauksia vastaan.


  Osana muutosta, entistä järeämpi asiakkaan todentaminen on vaadittu maksutapahtuman aikana.


  Mitä tämä tarkoittaa sinulle, riippuen käyttämästäsi maksutavasta, voidaan lukea pian aiheeseen liittyvästä FAQ (UKK):sta meidän sivuillamme. Me kerromme sinulle ajan koittaessa tästä sähköpostilla ja foorumeilla.

  Nuo 2019 rugsėjo 14 dienos įsigalioja naujos taisyklės EU ir EFTA valstybėse (Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine) prižiūrinčios internetinius apmokėjimus ir bankines operacijas, kurios vykdomos naudojantis bankiniais mokėjimo metodais (pvz.: kredito kortelėmis, SOFORT, Giropay, internetiniais pervedimais ir t.t.).

  Naujosios taisyklės sudarančios EU’s PSD2 sieks apmokėjimus ir bankines operacijas internetu paversti saugesniais bei apsaugoti klientus nuo apgavysčių.


  Kaip dalis pasikeitimų, sustiprinama klientų atpažinimo tvarka apmokėjimų procesų metu.


  Ką tai reiškia tau, priklausomai nuo to, kokį apmokėjimo būdą naudoji, greitai galėsi perskaityti atitinkamame DUK, kurį rasi mūsų puslapiuose. Kai ateis laikas, apie tai mes tave informuosime tiek elektroniniu paštu, tiek ir mūsų forumuose.

  Vanaf 14 september 2019 wordt er nieuwe regelgeving van kracht in de EU- en EFTA-landen (IJsland, Noorwegen, Liechtenstein) die betrekking heeft op online betalingen en online bankieren en welke effect hebben op bankgerelateerde betalingsmethoden (bijv. creditcards, SOFORT, Giropay, online overboekingen etc.).

  De nieuwe regelgeving, welke vastgelegd is in PSD2 van de EU, heeft als streven betalingen en online bankieren veiliger te maken en consumenten te beschermen tegen fraude.


  Als onderdeel van de wijziging is een robuustere klantauthenticatie vereist tijdens het betalingsproces.


  Wat dit voor jou betekent, afhankelijk van de betalingsmethode die jij gebruikt, kun je spoedig lezen in een bijbehorende FAQ op onze websites. We zullen je hierover te zijner tijd informeren zowel via e-mail als op onze forums.

  Nye regler blir gjeldende innenfor EU og EFTA-landene (Island, Norge, Liechtenstein) fra 14. September 2019 som styrer nettbetalinger og nettbank, som igjen affiserer bank-baserte betalingsmetoder (f.eks. kredittkort, SOFORT, Giropay, overføringer etc.).

  Disse nye reglene som er nedfelt i EU’s PSD2 tar sikte på å gjøre betalinger og nettbank tryggere og beskytte forbrukere mot svindel.


  Som en del av denne endringer er en sterkere autorisering av deg som kunde nødvendig i betalingsprosessen.


  Hva dette innebærer for deg, basert på hvilken betalingsmetode du bruker, kan leses snart i en tilsvarende FAQ på våre sider. Vi vil informere deg om dette når tiden nærmer seg både pr e-post og i forumene.

  Nové pravidlá, ktoré upravujú online platby a online bankovníctvo a ktoré ovplyvňujú bankové platobné metódy (napr. kreditné karty, SOFORT, Giropay, online prevody atď.) nadobúdajú účinnosť v krajinách EÚ a EZVO (Island, Nórsko, Lichtenštajnsko) od 14. septembra 2019.

  Cieľom nových pravidiel stanovených v smernici o platobných službách EÚ PSD2 je zvýšenie bezpečnosti platieb a online bankovníctva a ochrana spotrebiteľov pred podvodmi.


  V rámci tejto zmeny sa počas procesu platby vyžaduje robustnejšie overenie totožnosti zákazníka.


  Čo to pre vás znamená, v závislosti od spôsobu platby, ktorý používate, si môžete čoskoro prečítať v príslušnej časti FAQ na našich stránkach. O tejto skutočnosti vás budeme včas informovať - a to prostredníctvom e-mailu aj na fórach.

  V EU in EFTA državah (Islandija, Norveška, Lichtenstein) bodo od 14. septembra 2019 nova pravila, ki urejajo spletna plačila in spletno bančništvo, ki je povezano s plačili, povezanimi z bankami (mpr. kreidnte kartice, SOFORT, Giropay, spletna plačila...).

  Nova pravila, osnovana na PSD2, izdana s strani EU, zahtevajo, da so spletna plačila in spletno bančništvo bolj varna in da varujejo uporabnike pred prevarami.


  Kot del spremembe bo med procesom plačila zahtevana večja potrditev uporabnika.


  Kaj to pomeni zate, glede na način uporabljenega plačila, lahko prebereš v ustrezni FAQ na naših straneh. O tem te bomo obvestili preko emaila in na forumih.

  Nya regler träder i kraft i EU och EFTA-länderna (Island, Norge, Liechtenstein) från och med den 14 september 2019 för online-betalningar och nätbanker som påverkar bankbaserade betalningsmetoder (t.ex. kreditkort, SOFORT, Giropay, onlineöverföringar etc.).

  De nya reglerna, som fastställs i EU: s PSD2, syftar till att göra betalningar och nätbanker säkrare och skydda konsumenterna mot bedrägeri.


  Som en del av förändringen krävs mer robust kundautentisering under betalningsprocessen.


  Vad detta betyder för dig, beroende på vilken betalningsmetod du använder, kan du snart läsa om i en motsvarande FAQ på våra sidor. Vi kommer att informera dig om detta när det är dags både via e-post och i forumet.

  新規則從 2019 年 9 月 14 日起在歐盟及歐洲自由貿易協會各國(冰島、挪威、列支敦士登)生效,適用於線上支付與線上銀行,將會影響基於銀行業務的付款方式(例如,信用卡、SOFORT、Giropay、線上轉賬等)。

  在歐盟 PSD2 中設立的這些新規則旨在確保支付和線上銀行業務更安全,並保護消費者免遭欺詐。


  作為變更的一部分在支付過程中將需要更多穩健的客戶驗證。


  根據您所使用的付款方式,您可稍後在我們頁面相關的常見問答部分查閱其對您的具體意義。我們將在適當時間透過電子郵件和論壇的方式將此類資訊通知您。

  Правила игре важе за све светове наше заједнице.


  Ако сматрате да сте неправедно кажњени на основу једног од следећих правила, молимо вас да контактирате подршку на линку: Систем подршке


  Имајте на уму да због заштите ваших података можемо расправљати о захтевима и жалбама које се односе на одређени рачун са власником само након одговарајуће провере.
  1. Вишеструки налози:


  Могуће је одржавати више корисничких рачуна у истом свету. Ово треба пријавити користећи опцију унутар игре. Директна интеракција између ових више рачуна није дозвољена. Није дозвољено заобилажење ових правила преко других играча.


  2. Дељење корисничког налога:


  Није допуштено делити своје податке за пријаву с другим играчима.


  3. Неправедна помоћ:


  Није дозвољено стицање предности преко слабијих играча. Играч се сматра слабијим ако је укупни резултат на статистици нижи од другог играча.


  4. Искоришћавање грешака:


  Није дозвољено користити грешке у игри или их не пријавити.


  5. Скрипте:


  Није дозвољено коришћење софтвера или скрипти у циљу стицања предности у односу на друге играче. Ово укључује ботове, макрое и друге аутоматизације.


  6. Претње у стварном животу:


  Било који облик претње у стварном животу било ком играчу, кориснику, члану тима или представнику Gameforge-а је забрањена.


  7. Садржај:


  Увреде и неприкладно понашање према другим играчима нису дозвољени. Такође није дозвољено објављивање порнографских, расистичких и екстремистичких садржаја и мишљења било које врсте. Оглашавање, политичка и екстремна религијска мишљења нису дозвољена.


  8. Језик:


  Званични језици наше заједнице су сви језици са подручја бивше Југославије, а енглески језик се толерише.

  Општа правила форума важе на целом форуму и представљају правила понашања која очекујемо од корисника у њиховим интеракцијама.
  1. Кориснички налози:


  • Сваки корисник има право да региструје један рачун.
  • Кориснику није дозвољено да региструје нови кориснички налог у случају да се не може пријавити на форум, да је привремено или трајно кажњен
  • Дељење једног корисничког налога између више корисника није дозвољено.
  • Ако два или више корисника користе форум са истом ИП адресом, од њих се тражи да информишу Тим путем система подршке. У супротном, ризикују да изгубе свој форумски рачун.
  • Лажно представљање као члан тима је строго забрањено.


  2. Понашање на форуму:  Увек имајте на уму да нисте сами овде и да иза сваког рачуна стоји особа која не жели да се према њој понаша лоше или да се увреди.


  Није дозвољено имати корисничко име, постављати садржај или везу која садржи:


  • увреде
  • грубо понашање / псовке или скраћенице истог
  • незаконит садржај
  • порнографија
  • расизам
  • екстремни религијски садржај
  • рекламе
  • клевета / лични напад на некога
  • оглашавање било које врсте
  • материјал заштићен ауторским правима


  Имајте на уму да је форум место за комуникацију, разговор, добивање помоћи и повратних информација и дружење. Разумемо да вас неке ствари могу узнемирити, али молим вас да изразите своје незадовољство или разочарење на миран и друштвено прихватљив начин. Поштујте друге кориснике и њихове идеје, немојте користити увредљив језик.  3. Креирање садржаја на форуму:  Молимо вас да ваши постови имају смислену целину и да их је лако разумети. Правилно дизајнирани наслов помаже људима да боље разумеју о чему се ради. Наслов би требао бити у вези са текстом вашег поста / теме и бити јасан.


  Пре него што креирате тему или одговорите, запамтите:


  • Немојте пријављивати играча или користити бугове на јавном посту на форуму
   • Молимо Вас да играче пријавите користећи опцију у игри, а корисници форума преко опције за пријаву на Форум.
   • Да бисте пријавили грешке на серверу, контактирајте наш систем за подршку или пошаљите приватну поруку нашем менаџеру заједнице.
  • Не отварајте тему која је недавно затворена.
  • Избегавајте често освежавање теме, ако мислите да је потребно освежити тему, сачекајте најмање 48 сати пре него што је освежите.
  • Избегавајте стварање садржаја који се може сматрати спамом, троллингом, запаљивим, бојкотом, "напуштањем игре" или уопштено резултирати узнемирујућом атмосфером на форуму.
  • Садржај који се може сматрати продајом, крађом корисничких рачуна, варањем, ширењем вируса или другог злонамерног софтвера није дозвољен и биће укинут, а његов аутор ће бити кажњен.
  • Не представљајте себе као чланове тиме или запослене у Gameforge-у. То ће резултирати трајном казном.
  • Не расправљате о казнама на Форуму. За ово се користи Систем подршке.
  • Ово није правни форум. Овде нису дозвољене расправе о законима и уставним правима.
  • Избегавајте дељење веза чији садржај није повезан са Икариамом. Изузетак је дискусија о музици или дељењу музичких спотова или оно што тренутно слушате у Оффтопиц секцији Форума.
  • На крају, молимо вас да увијек расправљате о теми дискусије, и нека ваше поруке буду повезане са насловом теме.


  4. Разно:


  Аватари и потписи (сиг) не смију прелазити одређене димензије. Форум софтвер ће вас обавестити приликом постављања ових функција.