Verze 8.10.0 přichází!

 • Vážení hráči,


  mnozí z vás se ptali, k čemu by mohl být dobrý tento zvláštní nový slot v levém dolním rohu mapy města.

  Nuže, bude to stavební slot pro naši novou budovu, doky!

  V docích budete moci stavět nákladní lodě, nový typ lodí, které mohou přepravovat pouze zboží (žádné jednotky).


  Nákladní lodě jsou jednou ze součástí našeho vícefázového přístupu k dolaďování problémů na naší dlouhodobé cestě "Zlepšování města".


  Tato verze bude spuštěna ve Čtvrtek, 09.03.2023 mezi 11:00 a 14:00 SEČ.


  Jak již bylo uvedeno dříve, dočkáme se mnoha dalších menších změn a doplňků, které reagují na zpětnou vazbu, kterou jsme od vás získali během několika posledních týdnů. Těšte se na další aktualizace a užijte si obchodování s novými nákladními loděmi :) :)


  Váš Ikariam Team  Dear players,


  many of you have wondered, what this odd, new slot on the bottom left of the city map might be good for.

  Well, it's going to be the building slot for our new building, the dockyard!

  In the dockyard you'll be able to build freighters, a new type of ship that can only transport goods (no units).


  The freighters are one part of our multi-vector approach to fine-tune the issues on our long-term journey "City Improvements".


  The version will be rolled out on Thursday, 09.03.2023 between 11:00 and 14:00 CET.


  As previously stated, we'll see a lot more smaller changes and additions to address the feedback we've gathered from you during the past few weeks. Stay tuned for future updates and enjoy trading using the new freighters :)


  Your Ikariam Team

  AchingEcstaticAegeancat-size_restricted.gif

 • Vážení hráči,


  V současné době připravujeme menší opravnou verzi 8.10.1, která obsahuje několik oprav, která řeší problémy, jež se vyskytly po vydání verze 8.10.0

  Na dostupnost herních kol by to nemělo mít velký vliv, protože se jedná o poměrně malou verzi.

  Může se však stát, že v době od dnešního dne do 15:00 bude vaše herní kolo na minutu či dvě nedostupné.  Verze obsahuje:


  Opravy chyb:

  • Vojenský přehled - Rozptýlené nákladní lodě jsou zobrazeny jako válečné lodě.
  • Ikona zlata se překrývá s ikonou nákladní lodi, když je aktivní položka "Špatný daňový poradce".
  • Zobrazení dopravy - Javascript pro maximalizaci nefunguje, pokud nejsou odemčeny nákladní lodě.
  • Doky - Zvyšování úrovně je možné, i když již nesplňujete podmínky.
  • Přehled obchodních lodí - Celkový počet lodí pro nákladní flotily je vždy 0.
  • Přehled obchodních lodí - Celková kapacita lodí ignoruje kapacitu nákladních lodí ve flotile.


  Váš Ikariam Team  Dear players,


  we're currently in the process of rolling out a smaller bugfix version 8.10.1 which includes a few bugfixes to address issues that popped up after 8.10.0.

  This should not affect availability of the game rounds by much, as it's a rather small version.

  However, between now and 15:00 it may happen, that your game round might become unavailable for a minute or two.


  The version includes:


  Bug Fixes:

  • Military Overview – Scattered Freighters are shown as warships.
  • The gold icon overlaps with the Freighter icon when the cash item ‘Obnoxious Tax Adviser’ is active.
  • Transport view– Javascript for maximising does not work if Freighters are not unlocked.
  • Dockyard – Levelling up is possible even if you no longer meet the conditions.
  • Trade fleet view – Overall number of ships for Freighter fleets always 0.
  • Trade fleet view – Total capacity of ships ignores the capacity of Freighters in the fleet.


  Your Ikariam Team

  AchingEcstaticAegeancat-size_restricted.gif