Údržba serveru

 • Vážení hráči,


  zítra, 22.02.2024 ~10:00 SEČ (očekávaná doba trvání jako obvykle kolem 3-4 hodin), vydáme další opravnou verzi, která bude řešit problém s již zmíněným exploitem.


  V důsledku toho se do Ikariamu vrátí také barbaři. Neustálé příměří zavedené jako kompenzační opatření se změní na běžné, což znamená: dokud na ně znovu nezaútočíte (což po zítřejší údržbě opět budete moci), nechají vás barbaři na pokoji. Poté se obnoví normální postupy a chování.


  Děkujeme vám za trpělivost a pochopení.


  Váš tým Ikariam


  - - - - -


  Dear players,


  tomorrow, 22.02.2024 ~10:00 CET (expected duration as usual around 3-4 hours), we will be rolling out another fix version to address the issue with the exploit mentioned earlier.


  As a result of that
  ,
  barbarians will also return to Ikariam. The constant ceasefire implemented as a measure to compensate for the situation will be changed into a normal one, meaning: until you attack them again (which after tomorrow's maintenance you will again be able to), the barbarians will leave you in peace. After that, normal procedures and behaviour will be resumed.


  Thank you for your patience and understanding.


  Your Ikariam Team

  ZITTI E BUONI-

 • Vážení hráči,


  V úterý 26.03.2024 mezi 10:00 a 11:00 SEČ proběhne další měsíční údržba. Všechna připojení budou v určitém okamžiku v tomto časovém rozmezí nedostupná kvůli restartu a aktualizacím serveru. Během této údržby nedojde k žádným změnám ve hře samotné, jedná se pouze o běžnou údržbu serveru.


  Váš tým Ikariam


  - - - - -


  Dear players,


  on Tuesday 26.03.2024 between 10:00 and 11:00 CET there will be another monthly maintenance. All game rounds will be unavailable at some point during this timeframe due to server restarts and updates. There will be no changes to the game itself during this maintenance, this is just routine server maintenance.


  Your Ikariam Team

  ZITTI E BUONI-