IP dalīšanas līgums

 • Spēlētājiem, kuri viena servera ietvaros spēlē no vienas un tās pašas IP adreses, ir jānoslēdz IP dalīšanas līgums. Līdz ar IP dalīšanas apstiprināšanu starp šiem kontiem nevar notikt nekāda veida flotes kontakti, kā arī tiem ir aizliegts vienlaicīgi veidot kontaktu ar kādu trešo kontu. Tādi paši noteikumi attiecas arī uz kontiem, kuri pieder vienam un tam pašam spēlētājam. Ja nebūs noslēgta IP dalīšana, iesaistītie konti var tikt bloķēti sakarā ar IP dalīšanas noteikumu pārkāpšanu.


  Līdz ar serveru apvienošanu (12.05.2015.) IP dalīšanu vairs nav nepieciešams pieteikt atbalsta sistēmā - tagad to var izdarīt arī spēlētāji paši, spēlē noslēdzot IP dalīšanas līgumu. Maksimālais kontu skaits, starp kuriem iespējams noslēgt IP dalīšanas līgumu, ir 10 konti.


  IP dalīšanas līgumu starp kontiem var noslēgt divos veidos:

  • spēles opcijās:
   • spēles lauka augšējā joslā jāiet uz Opcijas;
   • jāizvēlas sadaļa IP dalīšana;
   • jāievada lietotājvārds kontam, ar kuru vēlaties noslēgt IP dalīšanu, un jānospiež poga "piedāvājums";
   • atvērsies jaunas vēstules logs, kur jānospiež poga "Apstiprināt";
   • visi nosūtītie un saņemtie piedāvājumi, kā arī apstiprinātie IP dalīšanas līgumi ir pieejams saraksta veidā, kur tos iespējams arī atcelt;
   • pēc IP dalīšanas līguma piedāvāšanas otram kontam tas ir jāapstiprina - otrā kontā jādodas atkal uz Opcijas => IP dalīšana un jāapstiprina pieteiktais līgums.
  • Diplomātijā:
   • pie savienojamā konta profila jāizvēlas ikona Diplomātija Diplomātija (sūtīt vēstuli);
   • atvērsies jaunas vēstules logs, kurā jāizvēlas Piedāvāt IP dalīšanu (tā pat kā ar kultūrām, garnizonu, draudzības piedāvājumu, tirdzniecības līgumu) un jānosūta tas:
   • otrā kontā IP dalīšanas līgumu var apstiprināt gan iepriekš minētajā veidā (spēles opcijās), gan arī atverot un apstiprinot saņemto IP dalīšanas līgumu.

  IP dalīšanas līgums ir jānoslēdz starp kontiem, kuri:

  • pieder vienam spēlētājam (tiek spēlēti no vienādām vai dažādām IP adresēm);
  • pastāvīgi tiek spēlēti no vienas IP adreses (īpašnieki ir dažādi).

  Tāpat IP dalīšanas līgums ir jānoslēdz arī starp tiem kontiem, kuri agrāk (pirms serveru apvienošanas) ir iesnieguši biļetes par IP dalīšanu.


  Ja starp kontiem nav noslēgts IP dalīšanas līgums, spēles administrācija brīdina iesaistītos kontus un atgādina par šī līguma nepieciešamību. Nepieciešamības gadījumā spēles administrācijai ir tiesības noslēgt IP dalīšanas līgumu starp kontiem manuāli, kā arī piemērot noteiktas sankcijas par noteikumu neievērošanu.


  Ja starp kontiem ir noslēgts IP dalīšanas līgums, tad tie:

  DRĪKST

  • rakstīt vēstules viens otram;
  • atrasties vienā aliansē;
  • slēgt kulturālo vērtību līgumus savā starpā;
  • slēgt tirdzniecības līgumus savā starpā (bez iespējas tirgoties);
  • slēgt garnizona līgumus savā starpā (bez iespējas izvietoties);
  • atrasties uz vienas salas un ziedot kokzāģētavām / raktuvēm / brīnumiem;
  • būt viens otram draugu sarakstā un saņemt bonusus (zeltu, pētniecības punktus un kuģus).

  NEDRĪKST

  • laupīt viens otra pilsētas;
  • okupēt viens otra pilsētas / ostas;
  • aizstāvēt viens otra pilsētas / ostas;
  • izvietot kareivjus / kara kuģus viens otra pilsētās / ostās;
  • veikt pirātu sirojumus vienam uz otra pilsētām;
  • sūtīt viens otram resursus;
  • tirgoties savā starpā (pirkt / pārdot resursus un kareivjus / kara kuģus);
  • spiegot viens otra pilsētas.
  • kopīgi / vienlaicīgi* laupīt cita spēlētāja pilsētas;
  • kopīgi / vienlaicīgi okupēt cita spēlētāja pilsētas / ostas;
  • kopīgi / vienlaicīgi aizstāvēt cita spēlētāja pilsētas / ostas;
  • kopīgi / vienlaicīgi izvietot karavīrus / kara kuģus cita spēlētāja pilsētās / ostās;
  • kopīgi / vienlaicīgi tirgoties ar citu spēlētāju;
  • kopīgi / vienlaicīgi sūtīt resursus citam spēlētājam;
  • kopīgi / vienlaicīgi veikt pirātu sirojumus uz cita spēlētāja pilsētām;
  • kopīgi / vienlaicīgi spiegot pilsētas citam spēlētājam;
  • veikt jebkuras augstāk minētās darbības vienlaicīgi uz vienu un to pašu kontu (piemēram - ar vienu kontu bloķēt spēlētāja ostu, bet ar otru - laupīt viņa pilsētu).

  _________

  * kopīgi / vienlaicīgi: flotes kontakti ir aizliegti arī tad, ja katrs no spēlētājiem (kuru starpā ir noslēgts IP dalīšanas līgums) veido flotes kontaktu ar viena un tā paša spēlētāja dažādām pilsētām. Tas nozīmē arī to, ka kamēr vien viena spēlētāja vienības / kuģi būs turp / atpakaļ ceļā uz / no cita spēlētāja pilsētas / ostas, otrs spēlētājs (ar kuru noslēgts IP dalīšanas līgums) nevarēs veidot nekādus flotes kontaktus ar šo spēlētāju.


  Tāpat arī minētie flotes kontaktu aizliegumi būs spēkā, ja spēlētāji nebūs savā starpā noslēguši IP dalīšanas līgumu, bet spēlēs no vienas IP adreses (piemēram - mobilais operators, publiskais internets u.tml.).


  Ir kategoriski aizliegts izmantot kādu citu spēlētāju kā starpnieku, lai pārvietotu resursus, armiju, floti, zeltu vai pirātu punktus starp kontiem, kuri ir sasaistīti ar IP dalīšanas līgumu vai arī spēlē no vienas IP adreses (piemēram - ja konti A un B ir sasaistīti ar IP dalīšanu ir aizliegta situācija, kad A pārdod armiju vai resursus spēlētājam C, kurš savukārt tos pārdod tālāk spēlētājam B).