לגבי איחוד שרתים שהיה

  • היה דיבור במיזוג שרתים ששרת המלחמה הישראלי ארס ימוזג לשרת המלחמה הבריטי אם השמועה נכונה למה זה עד עכשיו לא קרה והאם זה יקר??

  • במיזוג השרתים הוכרז גם על מיזוג כל שרתי המלחמה לשרת מלחמה עולמי אחד.

    בעקבות כל הבעיות שהיו במיזוג השרתים הרגילים הוחלט להקפיא את מיזוג שרתי המלחמה עד לפתרון מלא לבעיות המיזוגים.

    אנחנו עדיין ממתינים להכרזה מחדש על מיזוג שרתי המלחמה לפי התכנון המקורי.

    MagiC - Team Manager IL