Διευκρίνιση για τις διαγραφές λογαριασμών και την μεταφορά στον server Asphodel (Νεκροταφείο)

 • Εάν τη στιγμή που ο λογαριασμός είναι να μεταφερθεί στο server Asphodel (Νεκροταφείο) και έχει ενεργές ορισμένες premium λειτουργίες (πχ αυξημένη παραγωγή μαρμάρου), η μεταφορά στο νεκροταφείο καθυστερεί μέχρι αυτές να λήξουν.

  Σε περίπτωση που ο λογαριασμός έχει ενεργό προνομιούχο λογαριασμό, θα εξαφανιστεί από το χάρτη και θα μεταφερθεί στο νεκροταφείο όταν λήξει ο προνομιούχος λογαριασμός (είτε είναι με ποινή, είτε όχι).

  Σε περίπτωση που ο λογαριασμός δεν έχει υπόλοιπο αγορασμένης αμβροσίας διαγράφεται οριστικά και δεν υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς, σε περίπτωση που περάσει και από την τελευταία φάση (Φάση 4) της διαδικασίας.


  Στο παρακάτω link, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις Φάσεις διαγραφής:


  https://forum.ikariam.gameforg…%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D/

  %CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%A3+%CE%9A%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%A0.jpg