Нов международен сървър / New international server

 • Скъпи приятели,


  Отдавна много от вас искат глобален (международен сървър) и сега ще се опитаме да го направим. На 17.02.2022 ще отворим международен сървър за всички. Той ще бъде хостна на EN, но всички са поканени да вземат участие. Всеки от ва ще може да избере езика, на който иска да играе. Не забравяйте, обаче че сървъра ще бъде хост на EN и това означава, че съпорта ще бъде само на английски език. Също така ще трябва да използвате ангийски език за страниците на съюзите ви, текста в профилите ви и комуникацията помежду ви.

  Сървърът ще има следните настройки:


  • 20% по-голяма продукция на строителен материал, вино, кристал и сяра
  • 50% по-голяма продукция на мрамор
  • 30% по-бъро обучение на войска и строеж на кораби
  • 30% по-бърз строеж на сгради
  • 10% по-бързи търговски кораби


  Освен това от време на време ще има и допълнителни бонуси.

  Готови ли сте за международна конкуренция? Разберете сега! Ще ви чакаме на Pangaia.


  Екипът на Икариам


  Dear players,

  it has been your demand for a long, long time and we're going to try it out: a global server.

  On 17.02.2022 we are going to open a global server, intended for a global audience. It is going to be hosted on EN, however, everyone is invited from all over the world.

  To facilitate this, you will be able to choose your UI language ingame, meaning: while the server is hosted on EN, you will still be able to have the game's UI in your preferred language.

  Please remember, that the server's language is still EN, meaning: support is only provided in English and you are asked to keep your alliance and profile texts and communication in English.

  The server will have the following settings:

  • 20% higher income of building materials, wine, crystal and sulfur
  • 50% higher income of marbles
  • 30% quicker training of troops and building of ships
  • 30% quicker construction of buildings
  • 10% faster trade ships

  To enhance the experience we'll also add some temporary "event-like" bonus boosts every now and then on top of that, so there is something to look forward to.

  Are you ready for the global competition? Let's find out! We'll await you on Pangaia.

  Your Ikariam Team