Οδηγός για ναούς/θαύματα

 • Υπολογισμός επαναχρησιμοποίησης θαύματος

  Ο οδηγός φιλοξενείτε εδώ: http://melione.comastuff.com/ikariam.html


  Δυστυχώς δεν είναι εφικτό να μεταφερθεί όπως ήταν στο παλιό φόρουμ.


  Ευχαριστώ όσους βοήθησαν για την υλοποίηση του.

 • Λειτουργία ναών

  Παραθέτω μία περιγραφή της λειτουργίας του συνδυασμού –θρησκείας – θαύματος:  Θα πάρω για παράδειγμα το θαύμα της Αθηνάς, που μπορεί να ενισχύσει τα τείχη των αποθηκών ώστε να μπορείτε να κρύψετε περισσότερα υλικά από εχθρούς που έρχονται για λεηλασία.
  Έστω ότι το θαύμα είναι στο επίπεδο 1. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε max 40% επιπλέον ασφαλή από λεηλασία υλικά (στο επίπεδο 2 είναι 80% το bonus κοκ). Μένουμε στην περίπτωση επιπέδου 1 του θαύματος: πριν μπορούσαμε να έχουμε π.χ. 50000 ασφαλή από λεηλασία στις αποθήκες μας, ενώ τώρα με την επίδραση του θαύματος μπορούμε να έχουμε max άλλα 20000 (σύνολο 70000).


  Αυτό είναι το max που μπορούμε να έχουμε αν οι πολίτες του νησιού είναι 20% πιστοί. Πώς γίνονται όμως πιστοί; Αρχικά γίνονται σε κάθε πόλη, αλλά πρέπει να γίνουν σε όλες τις πόλεις του νησιού αυτό που περιγράφω παρακάτω για να πάρουμε το max του bonus.


  Ας υποθέσουμε ότι σε μία πόλη φτιάχνουμε ναό και βάζουμε ιερείς να δουλέψουν. Ο καθένας από αυτούς μπορεί να κάνει άλλους 5 πολίτες πιστούς στην πόλη μας (άρα για έναν ιερέα θα έχουμε 6 συνολικά πιστούς, δεδομένου ότι ο ιερέας είναι ήδη πιστός!). Επομένως για να γίνουν όλοι οι πολίτες μίας πόλης πιστοί πρέπει να έχουμε:


  τόσους ιερείς όσος ο πληθυσμός της πόλης συνολικά / 5.
  Αν αυτό το κάνουν όλοι στο νησί, τότε θα έχουμε 100% πίστη σε αυτό το νησί.

  Πάω τώρα στην επισκόπηση του θαύματος. Ξεκινάω από κάτω προς τα πάνω. Εκεί βλέπουμε:

  • Δωρισμένο: πόσα υλικά έχει δωρίσει ο κάθε παίκτης για την ανέγερση του θαύματος.
  • Ιερείς: αριθμός ιερέων σε κάθε πόλη του νησιού
  • Μετατροπή: το ποσοστό του πληθυσμού της κάθε πόλης που είναι πιστοί. Εκεί βλέπουμε δηλαδή πόσοι από τον πληθυσμό κάθε πόλης είναι πιστοί ήδη χάρη στους ιερείς.
  • Μετοχή νησιού: Εκεί βλέπουμε τη συνεισφορά κάθε πόλης σε αριθμό απαιτούμενων ιερέων. Θέλουμε να έχουμε έναν αριθμό ιερέων σε κάθε πόλη που αν τους αθροίσουμε να μας δώσουν το σύνολο των απαιτούμενων ιερέων για ΟΛΟ ΤΟ ΝΗΣΙ. Αν π.χ. έχουμε σε μία πόλη 12 ιερείς και βλέπουμε στη στήλη «μετοχή νησιού» ένα ποσοστό π.χ. 2% αυτό σημαίνει ότι οι 12 αυτοί ιερείς αντιπροσωπεύουν το 2% των συνολικά απαιτούμενων ιερέων στο νησί για να δουλέψει το θαύμα.
  • Από πάνω βλέπουμε το θαύμα και τα επίπεδά του τα οποία μας δίνουν ανάλογο bonus.
  • Τέρμα επάνω βλέπουμε το ποσοστό πίστης του νησιού. Αυτό προκύπτει από το άθροισμα των πιστών σε κάθε πόλη. Προφανώς, για να γίνει 100% πρέπει όλοι οι παίκτες σε ένα νησί να κάνουν τα παραπάνω βήματα με ιερείς κτλ. (άρα στη στήλη μετατροπή θα δούμε για όλες τις πόλεις 100%). Η πίστη δεν ανεβαίνει αμέσως όταν αυξάνονται οι ιερείς σε κάθε πόλη, πρέπει να περάσει λίγος χρόνος.

  Αν τώρα όλοι οι παίκτες κάνουν 100% πιστούς τους κατοίκους των πόλεών τους, αυτό σημαίνει ότι θα γίνει 100% και η συνολική πίστη στο νησί. Ανάλογα με το ποσοστό πίστης του νησιού, μπορεί κάποιος να εκμεταλλευτεί και το bonus και πάλι ανάλογα με το επίπεδο του θαύματος. Όσο μεγαλύτερο το επίπεδο του θαύματος, τόσο μεγαλύτερο bonus μπορείς να πάρεις, αν καταφέρει όλο το νησί να ανεβάσει το επίπεδο πίστης πάνω από το όριο που απαιτείται (αυτό που φαίνεται στο επίπεδο πίστης του νησιού στην άποψη του ναού). Δηλαδή αν φτάσει η συνολική πίστη του νησιού στο 20% μπορείς να εκμεταλλευθείς το bonus του επίπεδου 1 του θαύματος, στο 40% το bonus του επιπέδου 2 κοκ. Για να εκμεταλλευθείς το bonus του επιπέδου 5 του θαύματος (+400% ασφαλή αγαθά) θα πρέπει η συνολική πίστη να είναι στο 100% στο νησί και φυσικά το θαύμα να έχει φτάσει στο επίπεδο 5.


  Αυτό το bonus κρατάει για συγκεκριμένη ώρα και αν το χρησιμοποιήσεις πρέπει να περιμένεις τις ανάλογες ώρες για να το ξαναχρησιμοποιήσεις.

  AΛΦΑ --> ΘΕΟΙ ... ΒΗΤΑ --> LC ... ΔΕΛΤΑ -->ΕΜΚ ... ΘΗΤΑ --> SFDIV

  ΜΥ --> ΟΥΚ