Οδηγίες τομέα: Οι κόσμοι

 • Οδηγίες Πίνακα Αναφορών Πολιορκιών

  Κάθε μάχη δημοσιεύεται μία φορά στο φόρουμ το αργότερο 5 ημέρες μετά την διεξαγωγή της. Αν δεν είναι ολοκληρωμένη πρέπει να αναφέρονται οι γύροι που δημοσιεύονται. Αν θέλετε να την σχολιάσετε μπορείτε να την κάνετε quote.


  Απαγορεύεται δημοσίευση μάχης με αποκλεισμένους ή ανενεργούς παίκτες.


  Απαγορεύεται δημοσίευση μάχης στην οποία έχουν αποκοπεί στοιχεία της. Πρέπει να την δημοσιεύεται ολόκληρη όπως την παίρνετε από το παιχνίδι.


  Για να καταγγείλετε μια μάχη ως ψευδή έχετε διορία 24 ώρες από την δημοσίευσή της.

 • Κήρυξη Πολέμου

  Μια συμμαχία ή παίκτης μπορεί να κηρύξει πόλεμο σε μια άλλη συμμαχία. Κανείς δεν επιτρέπεται να κηρύξει πόλεμο σε παίκτη.

  Για να κηρύξει κάποιος παίκτης πόλεμο δεν πρέπει να ανήκει σε κάποια συμμαχία.


  Μια συμμαχία κηρύσσει πόλεμο με ποστ του αρχηγού ή στρατηγού της συμμαχίας με εικόνα που να επιβεβαιώνει την θέση τους.

  Ένα νήμα πολέμου πρέπει να έχει και το tag "πόλεμος", ειδάλλως ΔΕΝ θα θεωρηθεί επίσημος πόλεμος.


  Η μορφή του τίτλου ενός πολέμου είναι: όνομα συμμαχίας 1 [tag] VS όνομα συμμαχίας 2 [tag]


  Στην κήρυξη του πολέμου πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Λόγοι έναρξης πολέμου
  • Κανόνες διεξαγωγής
  • Όροι λήξης πολέμου

  Κάθε μέρος της κήρυξης πρέπει να έχουν σχέση με το παιχνίδι. Οι κανόνες διεξαγωγής πρέπει να είναι δίκαιοι και οι όροι λήξης πραγματοποιήσιμοι. Οι όροι λήξης μπορούν να περιλαμβάνουν και ημερομηνία λήξης πολέμου. Μη σοβαρές κηρύξεις δεν θα λαμβάνουν έγκριση από την ομάδα.


  Μετά την κήρυξη του πολέμου η Ομάδα Διαχείρισης εγκρίνει ή απορρίπτει τον πόλεμο. Σε περίπτωση απόρριψης μπορεί να δοθεί δυνατότητα αλλαγής της κήρυξης ώστε να συμβαδίζει με τις οδηγίες με αποτέλεσμα την εν τέλη αποδοχή του πολέμου.

  Οι πόλεμοι θεωρούνται ενεργοί 24 ώρες μετά την έγκριση από την Ομάδα Διαχείρισης. Ο θεματοδότης επιτρέπεται να δώσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προετοιμασίας. Με την έγκριση του πολέμου δημιουργείται από την ομάδα και το νήμα μαχών.


  Μετά την έγκριση του πολέμου ουδεμία αλλαγή επιτρέπεται στην κήρυξη. Αν υπάρχει αμφιβολία για την τήρηση των κανονισμών ή των οδηγιών οι εμπλεκόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση (με report ή τίκετ) τις πρώτες 72 ώρες από την ώρα έγκρισης του πολέμου.


  Οποιοδήποτε μέλος δεν ανήκει στις συμμαχίες μπορεί να γράφει ευχές για καλές μάχες και τα συναφή μόνο τις 3 πρώτες μέρες του πολέμου. Από εκεί και πέρα θα δίνονται προειδοποιήσεις για σπαμ σε μη-εμπλεκόμενα στον πόλεμο άτομα που δημοσιεύουν στο νήμα πολέμου/μαχών. Μόνη εξαίρεση γίνεται όταν αναφερθεί το όνομα κάποιου παίκτη ή συμμαχίας το οποίο δίνει την δυνατότητα να απαντήσει, σε λογικά πάντα πλαίσια. Στην περίπτωση που αναφερθεί το όνομα συμμαχίας δικαίωμα να γράψει στο νήμα έχει μόνο κάποιος αξιωματούχος της εν λόγω συμμαχίας που διευκρινίζει και το αξίωμά του.

  Αναφορές Μαχών Πολέμου

  Κάθε μάχη πρέπει να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες πίνακα αναφορών πολιορκιών όπως ορίστηκαν παραπάνω.


  Οι μάχες πρέπει να αφορούν τον πόλεμο: να εμπλέκονται μέλη των συμμαχιών που είναι σε πόλεμο στις αντίστοιχες μεριές και να διεξάγονται όσο ο πόλεμος είναι ενεργός. Το νήμα των μαχών είναι το μόνο μέρος που επιτρέπεται να ανεβάζετε μάχες του πολέμου.


  Το νήμα μαχών δεν είναι για σχολιασμό, μπορείτε να σχολιάσετε τις μάχες κάνοντας τες "quote" στο νήμα του πολέμου. Μικρές εξαιρέσεις επιτρέπονται.

  Κάθε δημοσίευση πρέπει να περιέχει τουλάχιστον μία μάχη.

  Λήξη Πολέμου

  Ένας πόλεμος λήγει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. Όταν ικανοποιηθεί κάποιος όρος λήξης πολέμου.
  2. Αν δηλώσει παράδοση η αντίπαλη συμμαχία. (επιτρέπεται το ελάχιστο 1 βδομάδα μετά την κήρυξη)
  3. Αν το ζητήσει η συμμαχία που τον κήρυξε. (με ποστ αρχηγού/στρατηγού)
  4. Αν το νήμα πολέμου και το νήμα μαχών μείνει χωρίς νέες δημοσιεύσεις για 1 βδομάδα.

  Η Ομάδα Διαχείρισης δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη στην καταμέτρηση απωλειών ή έκβαση νικητή και επίσης δεν επεμβαίνει στην τήρηση των κανονισμών που έθεσαν οι παίκτες στους κανόνες. Ευθύνη της είναι μόνο η τήρηση των κανονισμών και των οδηγιών του φόρουμ.