Ramos[-IMI-] vs Dadami[-OiW-] ----> 235 964,4 wsg dla Ramosa

 • Gracz ost miał tam tylko kucharzy i 1 oszczepa.  Bitwa pod RAMOMUR

  (31.01.2022 21:20:27)

  Dadami[-OiW-] z miasta Mthree

  vs

  ost[-IMI-] z miasta Kryształ 8, Ramos[-IMI-] z miasta RAMOMUR, RAMOKRY, Crystalius, Kryształ 8, Marmur, RAMOGRO, Marmur 2, Marmur 5

  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  ............................................. - Oszczepnicy.............................6(-0)

  Kucharz................................40(-0) - Kucharz...............................125(-0)

  Strzelec Siarkowy.....................0(-818) - Strzelec Siarkowy....................2688(-0)

  Wojownik............................0(-26256) - Wojownik.........................4162(-22589)

  Hoplita.............................0(-31782) - Hoplita..........................2810(-29045)

  Żyrokopter.........................582(-4310) - Żyrokopter.........................951(-1054)

  Balonowy Bombardier..................0(-2121) - Balonowy Bombardier..................8(-3490)

  Taran.................................0(-127) - Taran.................................180(-0)

  Moździerz............................0(-1198) - Moździerz...........................932(-170)

  ............................................. - Gigant Parowy........................2113(-0)

  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Generałowie.........................-140047.6 - Generałowie..........................-95916.8

  Punkty ofensywy........................239792 - Punkty obrony..........................350119

  Obrażenia.............................7002380 - Obrażenia.............................4795840

  Podział obrażeń...........................59% - Podział obrażeń...........................41%

  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Zwycięzcy: ost[-IMI-], Ramos[-IMI-]

  Przegrani: Dadami[-OiW-]

 • 10. Walki solo oraz łączone.

  Walki Solo – walka, w której po stronie zwycięzcy walczył jeden* gracz.

  Walka łączona – walka, w której po stronie zwycięzcy wałczyło kilku graczy.

  Komentarz:

  W przypadku gdy do strony wygranej dołącza gracz jednostkami, które nie mają wpływu na dalszy przebieg bitwy, walkę nadal uznajemy jako Solo. Zasada ta nie dotyczy członków sojuszu.

  Super Moderator Ikariam.pl


  Ikariam PL:

  Gamma - Corey [V S]  "Mam sto rąk, sto sztyletów… gdy chcę, sto ran zadam"