Υπολογισμός γενικής βαθμολογίας

 • Yπολογισμός βαθμολογίας

  Ο υπολογισμός της βαθμολογίας γίνεται ως εξής:


  Συνολικό αποτέλεσμα = άθροισμα των πολιτών + κύριοι οικοδόμοι + επιστήμονες + στρατηγοί.

  * Κάθε πολίτης δίνει 1 πόντο.

  * Οι κύριοι οικοδόμοι υπολογίζονται ως εξής:

  Το άθροισμα των υλικών που θα απαιτούνταν (αν δεν υπήρχαν οι μειώσεις λόγω ερευνών ή κτιρίων μείωσης) για την επέκταση ενός κτηρίου x 0.01.

  * Οι επιστήμονες:
  Ερευνητικοί πόντοι κάθε έρευνας x 0.02.

  * Οι στρατηγοί:
  Το άθροισμα των υλικών που απαιτούνται για την κατασκευή μιας μονάδας x 0.02

  AΛΦΑ --> ΘΕΟΙ ... ΒΗΤΑ --> LC ... ΔΕΛΤΑ -->ΕΜΚ ... ΘΗΤΑ --> SFDIV

  ΜΥ --> ΟΥΚ