Οδηγός για κρησφύγετο

 • Υπολογισμός αντικατασκοπείας - Κρησφύγετο  Μετά από αρκετές δοκιμές και ελέγχους παρακάτω είναι ο τύπος που υπολογίζει το ρίσκο.

  R = 5s + 2e - 2t - 2h + M + P

  όπου

  R είναι το παρατηρούμενο ρίσκο
  s είναι ο αριθμός των κατασκόπων που δουλεύουν στην άμυνα στην πόλη-στόχο
  e είναι το επίπεδο του κρησφύγετου της πόλης-στόχου
  t είναι το επίπεδο του δημαρχείου της πόλης-στόχου
  h είναι το επίπεδο του δικού σας κρησφύγετου
  Μ είναι το ρίσκο της κάθε αποστολής
  P είναι το ρίσκο που έχει απομείνει από προηγούμενες αποστολές (παίζει ρόλο στις περιπτώσεις που δεν περιμένετε αλλά ξαναχρησιμοποιείτε πολύ γρήγορα τον κατάσκοπο σε μια αποστολή μόλις έχει κάνει μια άλλη)

  Οι τιμές για το M έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

  5% Είσοδος στην πόλη
  24% Κατασκόπευσε το δωμάτιο των θησαυρών
  30% Επιθεώρησε την αποθήκη εμπορευμάτων
  30% Ανακάλεσε τον κατάσκοπο
  40% Κατασκόπευσε το επίπεδο της έρευνας
  50% Κατάσταση online
  70% Κατασκόπευσε τη φρουρά
  80% Παρατήρησε τις κινήσεις του στόλου & του στρατεύματος
  90% Παρατήρησε την επικοινωνία

  Αναλύοντας λίγο τον τύπο, βλέπουμε ότι κάθε κατάσκοπος που δουλεύει στην άμυνα της πόλης-στόχου αυξάνει το ρίσκο που παρατηρεί ο αντίπαλος κατά 5% ενώ κάθε επίπεδο του κρησφύγετου της πόλης-στόχου το αυξάνει κατά 2%. Ακόμη το κάθε επίπεδο του δημαρχείου της πόλης-στόχου μειώνει το ρίσκο που παρατηρεί ο αντίπαλος κατά 2% και κάθε επίπεδο του κρησφύγετου του αντιπάλου το μειώνει επίσης κατά 2%.

  Αυτό που σίγουρα μας ενδιαφέρει είναι πως θα φτάσουμε και πάλι την αντικατασκοπεία μας στα επίπεδα του 95%. Ας δώσουμε ένα παράδειγμα:

  Έστω ότι ο παίκτης Α στέλνει κατάσκοπο σε μια πόλη του παίκτη Β και παρατηρεί ρίσκο εισόδου 95%, δηλαδή έχουμε R=95. Επίσης κάνουμε την υπόθεση ότι ο παίκτης Β έχει τόσους κατασκόπους στην άμυνα όσο και το επίπεδο του κρησφύγετού του, δηλαδή s=e. To M για την είσοδο στην πόλη είναι 5, ενώ το P στην περίπτωσή μας είναι μηδέν. Αντικαθιστώντας στον τύπο έχουμε:

  95 = 5s + 2s - 2t - 2h + 5 => s = (90 + 2t + 2h) / 7

  Ουσιαστικά πάμε να ανακαλύψουμε πόσους κατασκόπους έχει ο B στην άμυνα της πόλης του. Υπενθυμίζω ότι έχουμε κάνει την υπόθεση ότι το ρίσκο εισόδου που είδε ο Α ήταν ήδη 95%.

  Σ' αυτό το σημείο πρέπει να κάνουμε μια υπόθεση για το κρησφύγετου του παίκτη Α. Θεωρώντας πιθανή την ύπαρξη κάποιου ανώτατου δυνατού επιπέδου και στο κρησφύγετο (σημειώνω ότι έχει παρατηρηθεί ήδη αυτό που αναφέρω με το κτίριο του Ξυλουργού στον org και το ανώτατο επίπεδο είναι το 32) θέτουμε h=32.

  Συνεπώς προκύπτει: s = (154 + 2t) / 7

  Προσεγγιστικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση: s = 0,3t + 22
  στρογγυλοποιώντας το αποτέλεσμα προς τα κάτω.

  Επεκτείνοντας το παράδειγμά μας υποθέτουμε ότι ο Β έχει δημαρχείο επιπέδου 24, άρα χρησιμοποιώντας την τελευταία σχέση προκύπτει ότι s=29.

  Δηλαδή για να έχει ο B ρίσκο εισόδου 95%, σε πόλη με 24 επίπεδο δημαρχείου πρέπει να έχει 29 κατασκόπους στην άμυνα. Προφανώς η τελευταία σχέση μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον καθένα αλλάζοντας το t με το δικό σας επίπεδο δημαρχείου.

  Ίσως η υπόθεση που έγινε για h=32 να είναι υπερβολική και να απέχει από την πραγματικότητα, όμως πιστεύω ότι ανέλυσα αρκετά τη διαδικασία ώστε να μπορεί ο καθένας να υπολογίσει μόνος του πόσους κατασκόπους χρειάζεται στην άμυνα για 95% ρίσκο εισόδου στις πόλεις του ή και να παράγει άλλους προσεγγιστικούς τύπους.

  Γεγονός είναι ότι απαιτείται αναβάθμιση των κρησφύγετων σε πολύ υψηλότερα επίπεδα ώστε να εξασφαλιστεί το 95% αντικατασκοπεία.

  AΛΦΑ --> ΘΕΟΙ ... ΒΗΤΑ --> LC ... ΔΕΛΤΑ -->ΕΜΚ ... ΘΗΤΑ --> SFDIV

  ΜΥ --> ΟΥΚ