Pitanja u vezi spajanja i rasprava

  • Шта ће бити са последњим српским сервером, ратним сервером? Да ли постоји неки план око спајања, сада смо на 298 играча, пола је активно. Није баш најсјајније да се игра, постало је монотоно и досадно.

    d4oibcf-dba4d1dd-8bce-4601-bff4-b59549bec1de.png?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcLzBlODU4YTNhLTk5OWQtNDAyMi1hZTAyLTEzOTg0NDdhOTM2YlwvZDRvaWJjZi1kYmE0ZDFkZC04YmNlLTQ2MDEtYmZmNC1iNTk1NDliZWMxZGUucG5nIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.dp2XCQk0qMZIBso58sn9BwCNveYaLxegDUiG3pvGl4M