Prezentacje sojuszy i poszukiwanie sojuszu [Wątek zbiorczy]