Rewiry Moderatorów - Ikariam.pl

 • Rewiry Moderatorów:
  Pola Chwały:


  Alpha - Lilit
  Beta - Lilit
  Gamma - Lilit
  Delta - Kolejorz
  Epsilon - Kolejorz
  Zeta - Lilit
  Sigma - Lucyfer Morningstar
  Tau - Corey
  Ypsilon - Lucifer Morningstar
  Dionysos - Corey
  Eirene - Corey
  Eunomia - Corey
  Gaia - Corey
  Hades - Lucifer Morningstar
  Hephaistos - Lucifer Morningstar
  Kaikias - Lucifer Morningstar
  Lips - Lilit
  Notos - Corey

  Pan - Lucifer Morningstar
  Ares - Lucifer Morningstar

  Posejdon - Corey
  Wojny:


  Alpha - Corey
  Beta - Corey
  Gamma - Lucifer Morningstar
  Delta - Corey
  Epsilon - Corey
  Zeta - Corey
  Sigma - Lucyfer Morningstar
  Tau - Corey
  Ypsilon - Lucifer Morningstar
  Dionysos - Corey
  Eirene - Corey
  Eunomia - Corey
  Gaia - Corey
  Hades - Lucifer Morningstar
  Hephaistos - Lucifer Morningstar
  Kaikias - Lucifer Morningstar
  Lips - Corey
  Notos - Corey

  Pan - Lucifer Morningstar
  Ares - Lucifer Morningstar

  Posejdon - Corey  Dyskusje:


  Alpha - Lilit
  Beta - Lilit
  Gamma - Lilit
  Delta - Lilit
  Epsilon - Lilit
  Zeta - Lilit
  Sigma - Lilit
  Tau - Lilit
  Ypsilon - Lilit
  Dionysos - Lilit
  Eirene - Lilit
  Eunomia - Lilit
  Gaia - Lilit
  Hades - Lilit
  Hephaistos - Lilit
  Kaikias - Lilit
  Lips - Lilit
  Notos - Lilit

  Pan - Lilit
  Ares - Lilit

  Posejdon - Lilit
  Bugi i problemy:


  Smiglos
  Offtop:


  Corey
  //Aktualizacja - 26.06.2019

  Corey