Отстъпки в магазина / Shop Discount

 • Скъпи приятели,


  В периода 15.06.2022 00:00 - 17.06.2022 00:00 завършването на строежите е с 50% по-евтино.


  Приятна игра!

  Ikаriam.BG Team

 • Скъпи приятели,


  В периода 21.06.2022 00:00 - 23.06.2022 00:00 може да се възползвате от отстъпка на следните предмети в магазина:



  • Премиум търговец
  • Тритонови двигатели
  • Доставка на ресурси: Строителен материал (огромен)
  • Доставка на ресурси: Кристал (огромен)
  • Превръщане на заловени точки
  • Преместване на град
  • Преместване на град на място 17


  За повече информация посетете магазина в посочения период.


  Приятна игра!

  Ikаriam.BG Team

 • Dear players,


  from 21.06.2022 00:00 until 23.06.2022 00:00 the following items will be discounted:

  • Premium Trader
  • Triton Engines
  • Resource Delivery: Building Material (Massive)
  • Resource Delivery: Crystal Glass (Massive)
  • Capture Point Conversion
  • Town Relocation
  • Town Relocation Space 17

  For further information please check the ingame shop during the discount period.


  Your Ikariam Team

 • Скъпи приятели,


  В периода 28.06.2020 00:00 - 29.06.2020 00:00 може да се възползвате от следните отстъпки в магазина:


  Aрхивиране на доклади от шпионаж 50%
  Информация за войски 50%
  Прекратяване на огъня (варварско селище ниво 50) 20%
  Прекратяване на огъня (варварско селище ниво 40-49) 20%
  Прекратяване на огъня (варварско селище ниво 30-39) 20%
  Прекратяване на огъня (варварско селище ниво 20-29) 20%
  Прекратяване на огъня (варварско селище ниво 10-19) 20%



  Приятна игра!

  Ikariam.Bg Team

 • Dear players,


  from 28.06.2022 00:00 until 29.06.2022 00:00 the following items will be discounted:

  • Archive Espionage Report
  • Troop Info
  • Ceasefire (Barbarian Village Level 50)
  • Ceasefire (Barbarian Village Level 40-49)
  • Ceasefire (Barbarian Village Level 30-39)
  • Ceasefire (Barbarian Village Level 20-29)
  • Ceasefire (Barbarian Village Level 10-19)


  For further information please check the ingame shop during the discount period.


  Your Ikariam Team

 • Скъпи приятели,


  В периода 05.07.2022 00:00 - 07.07.2022 00:00 може да се възползвате от отстъпка на следните предмети в магазина:




  Парен чук (60 дни)

  Парен чук (30 дни)

  Парен чук (10 дни)

  Парен трион (60 дни)

  Парен трион (30 дни)

  Парен трион (10 дни)

  Доставка на ресурси: Строителен материал (масивен)
  Доставка на ресурси: Строителен материал (голям)
  Доставка на ресурси: Строителен материал (нормален)
  Доставка на ресурси: Строителен материал (малък)
  Доставка на ресурси: Строителен материал (много малък)
  Доставка на ресурси: Мрамор (масивен)
  Доставка на ресурси: Мрамор(голям)
  Доставка на ресурси: Мрамор(нормален)
  Доставка на ресурси: Мрамор (малък)
  Доставка на ресурси: Мрамол (много малък)




  За повече информация посетете магазина в посочения период.


  Приятна игра!

  Ikаriam.BG Team

 • Dear players,

  from 05.07.2022 00:00 until 07.07.2022 00:00 the following items will be discounted:



  • Steam Hammer (60 Days)
  • Steam Hammer (30 Days)
  • Steam Hammer (10 Days)
  • Steam Saw (60 Days)
  • Steam Saw (30 Days)
  • Steam Saw (10 Days)
  • Resource Delivery: Building Material (Massive)
  • Resource Delivery: Building Material (Large)
  • Resource Delivery: Building Material (Normal)
  • Resource Delivery: Building Material (Small)
  • Resource Delivery: Building Material (Tiny)
  • Resource Delivery: Marble (Massive)
  • Resource Delivery: Marble (Large)
  • Resource Delivery: Marble (Normal)
  • Resource Delivery: Marble (Small)
  • Resource Delivery: Marble (Tiny)


  For further information please check the ingame shop during the discount period.


  Your Ikariam Team

 • Скъпи приятели,


  В периода 10.07.2022 00:00 - 12.07.2022 00:00 може да се възползвате от отстъпка на следните предмети в магазина:


  Aрхивиране на доклади от шпионаж
  Информация за войски
  Прекратяване на огъня



  За повече информация посетете магазина в посочения период.


  Приятна игра!

  Ikаriam.BG Team

 • Dear players,


  from 10.07.2022 00:00 until 12.07.2022 00:00 the following items will be discounted:

  • Archive Espionage Report
  • Troop Info
  • Ceasefires


  For further information please check the ingame shop during the discount period.


  Your Ikariam Team


 • Скъпи приятели,



  В периода 27.07.2022 00:00 - 29.07.2022 00:00 може да се възползвате от отстъпка на следните предмети в магазина:

  • Премиум търговец


  За повече информация посетете магазина в посочения период.


  Приятна игра!

  Ikаriam.BG Team











  Dear players,


  from 27.07.2022 00:00 until 29.07.2022 00:00 the following items will be discounted:

  • Premium Trader

  For further information please check the ingame shop during the discount period.


  Your Ikariam Team

 • Скъпи приятели,


  В периода 04.08.2022 00:00 - 06.08.2022 00:00 може да се възползвате от отстъпка на следните предмети в магазина:

  • Премиум търговец
  • Тритонови двигатели
  • Доставка на ресурси: Строителен материал (огромен)
  • Доставка на ресурси: Кристал (огромен)
  • Превръщане на заловени точки
  • Преместване на град
  • Преместване на град на място 17


  За повече информация посетете магазина в посочения период.


  Приятна игра!

  Ikаriam.BG Team

 • Dear players,


  from 04.08.2022 00:00 until 06.08.2022 00:00 the following items will be discounted:


  • Premium Trader
  • Triton Engines
  • Resource Delivery: Building Material (Massive)
  • Resource Delivery: Crystal Glass (Massive)
  • Capture Point Conversion
  • Town Relocation
  • Town Relocation Space 17


  For further information please check the ingame shop during the discount period.

  Your Ikariam Team