Отстъпки в магазина / Shop Discount

 • Dear friends,


  from 12.02.2022 00:00 until 14.02.2022 00:00 the following items will be discounted:

  • Lamp Oil
  • Helios Tower

  For further information please check the ingame shop during the discount period.

  Your Ikariam Team

 • Скъпи приятели,


  В периода 24.02.2022 00:00 - 26.02.2022 00:00 може да се възползвате от отстъпка на следните предмети в магазина:



  Доставка на ресурси: Строителен материал (голям)

  Доставка на ресурси: Строителен материал (масивен)
  Доставка на ресурси: Мрамор (масивен)
  Доставка на ресурси: Мрамор (голям)
  Доставка на ресурси: Кристал (голям)

  Доставка на ресурси: Кристал (масивен)
  Доставка на ресурси: Сяра (голям)

  Доставка на ресурси: Сяра (масивен)
  Доставка на ресурси: Вино (масивен)
  Доставка на ресурси: Вино(голям)
  Доставка на ресурси: Злато (масивен)

  Доставка на ресурси: Злато (голям)


  За повече информация посетете магазина в посочения период.


  Приятна игра!

  Ikаriam.BG Team

 • Dear players,


  from 24.02.2022 00:00 until 26.02.2022 00:00 the following items will be discounted:


  • Resource Delivery: Building Material (Massive)
  • Resource Delivery: Building Material (Large)
  • Resource Delivery: Marble (Massive)
  • Resource Delivery: Marble (Large)
  • Resource Delivery: Wine (Massive)
  • Resource Delivery: Wine (Large)
  • Resource Delivery: Crystal Glass (Massive)
  • Resource Delivery: Crystal Glass (Large)
  • Resource Delivery: Sulphur (Massive)
  • Resource Delivery: Sulphur (Large)
  • Resource Delivery: Gold (Massive)
  • Resource Delivery: Gold (Large)

  For further information please check the ingame shop during the discount period.

  Your Ikariam Team

 • Скъпи приятели,

  В периода 02.03.2022 00:00 - 03.03.2022 00:00 може да се възползвате от отстъпка на следните предмети в магазина:



  Премиум търговец



  За повече информация посетете магазина в посочения период.


  Приятна игра!

 • Dear players,


  from 02.03.2022 00:00 until 03.03.2022 00:00 the following items will be discounted:

  • premium trader

  For further information please check the ingame shop during the discount period.

  Your Ikariam Team

 • Скъпи приятели,


  В периода 16.03.2022 00:00 - 17.03.2022 00:00 може да се възползвате от отстъпка на следните предмети в магазина:


  • Преместване на град
  • Колонизиране на място 17
  • Преместване на град на място 17


  За повече информация посетете магазина в посочения период.


  Приятна игра!

  Ikаriam.BG Team

 • Dear players,


  from 16.03.2022 00:00 until 17.03.2022 00:00 the following items will be discounted:

  • Town Relocation
  • Town Relocation Space 17
  • Colonize Building Space 17

  For further information please check the ingame shop during the discount period.


  Your Ikariam Team

 • Скъпи приятели,


  В периода 31.03.2022 00:00 - 01.04.2022 00:00 може да се възползвате от отстъпка на следните предмети в магазина:

  • Примамки
  • Унищожител
  • Пакет със съветници: варвари
  • Пакет със съветници: жени

  Приятна игра!

  Ikаriam.BG Team




  ------------------------------------------------------------------------------


  Dear players,


  from 31.03.2022 00:00 until 01.04.2022 00:00 the following items will be discounted:

  • Vermin Bait
  • Exterminator
  • Adviser Pack: Barbarian Advisers
  • Adviser Pack: Female Advisers

  For further information please check the ingame shop during the discount period.



  Ikаriam.BG Team



 • Скъпи приятели,


  В периода 05.04.2022 00:00 - 05.04.2022 23:59може да се възползвате от отстъпка на следните предмети в магазина:


  Преместване на град

  Преместване на град на място 17

  Колонизиране на място 17


  За повече информация посетете магазина в посочения период.


  Приятна игра!

  Ikаriam.BG Team

 • Dear players,


  from 05.04.2022 00:00 until 05.04.2022 23:59 the following items will be discounted:

  • Town Relocation
  • Town Relocation Space 17
  • Colonize Building Space 17

  For further information please check the ingame shop during the discount period.

  Your Ikariam Team

 • Скъпи приятели,


  В периода 27.04.2022 00:00 - 29.04.2022 00:00 може да се възползвате от отстъпка на следните предмети в магазина:

  • Популационни пакети

  За повече информация посетете магазина в посочения период.


  Приятна игра!

  Ikаriam.BG Team

 • Dear players,


  from 24.04.2022 00:00 until 29.04.2022 00:00 the following items will be discounted:

  • Population packs


  For further information please check the ingame shop during the discount period.

  Your Ikariam Team

 • Скъпи приятели,



  В периода 29.04.2022 00:00 - 01.05.2022 00:00 може да се възползвате от отстъпка на следните предмети в магазина:




  Парен чук (60 дни)

  Парен чук (30 дни)

  Парен чук (10 дни)

  Парен трион (60 дни)

  Парен трион (30 дни)

  Парен трион (10 дни)

  Доставка на ресурси: Строителен материал (масивен)
  Доставка на ресурси: Строителен материал (голям)
  Доставка на ресурси: Строителен материал (нормален)
  Доставка на ресурси: Строителен материал (малък)
  Доставка на ресурси: Строителен материал (много малък)
  Доставка на ресурси: Мрамор (масивен)
  Доставка на ресурси: Мрамор(голям)
  Доставка на ресурси: Мрамор(нормален)
  Доставка на ресурси: Мрамор (малък)
  Доставка на ресурси: Мрамол (много малък)




  Приятна игра!

  Ikariam.Bg Team

 • Dear players,


  from 29.04.2022 00:00 until 01.05.2022 00:00 the following items will be discounted:


  • Steam Hammer (60 Days)
  • Steam Hammer (30 Days)
  • Steam Hammer (10 Days)
  • Steam Saw (60 Days)
  • Steam Saw (30 Days)
  • Steam Saw (10 Days)
  • Resource Delivery: Building Material (Massive)
  • Resource Delivery: Building Material (Large)
  • Resource Delivery: Building Material (Normal)
  • Resource Delivery: Building Material (Small)
  • Resource Delivery: Building Material (Tiny)
  • Resource Delivery: Marble (Massive)
  • Resource Delivery: Marble (Large)
  • Resource Delivery: Marble (Normal)
  • Resource Delivery: Marble (Small)
  • Resource Delivery: Marble (Tiny)



  For further information please check the ingame shop during the discount period.

  Your Ikariam Team

 • Скъпи приятели,



  В периода 04.05.2022 00:00 - 05.05.2022 00:00 може да се възползвате от следните отстъпки в магазина:


  Aрхивиране на доклади от шпионаж
  Информация за войски
  Прекратяване на огъня (варварско селище ниво 50)
  Прекратяване на огъня (варварско селище ниво 40-49)
  Прекратяване на огъня (варварско селище ниво 30-39)
  Прекратяване на огъня (варварско селище ниво 20-29)
  Прекратяване на огъня (варварско селище ниво 10-19)



  Приятна игра!

  Ikariam.Bg Team

 • Dear players,


  from 04.05.2022 00:00 until 05.05.2022 00:00 the following items will be discounted:



  • Archive Espionage Report
  • Troop Info
  • Ceasefire (Barbarian Village Level 50)
  • Ceasefire (Barbarian Village Level 40-49)
  • Ceasefire (Barbarian Village Level 30-39)
  • Ceasefire (Barbarian Village Level 20-29)
  • Ceasefire (Barbarian Village Level 10-19)

  For further information please check the ingame shop during the discount period.

  Your Ikariam Team


 • Скъпи приятели,


  В периода 18.05.2022 00:00 - 20.05.2022 00:00 може да се възползвате от отстъпка на следните предмети в магазина:

  • Голям пакет с ресурси
  • Огромен пакет с ресурси


  За повече информация посетете магазина в посочения период.


  Приятна игра!

  Ikаriam.BG Team





  ----------------------------------------------------------------------------


  Dear players,

  from 18.05.2022 00:00 until 20.05.2022 00:00 the following items will be discounted:

  • Large Resource Packs
  • Massive Resource Packs

  For further information please check the ingame shop during the discount period.

  Your Ikariam Team

 • Скъпи приятели,


  В периода 26.05.2022 00:00 - 28.05.2022 00:00 може да се възползвате от отстъпка на следните предмети в магазина:

  • Доставка на ресурси


  За повече информация посетете магазина в посочения период.


  Приятна игра!

  Ikаriam.BG Team




  ----------------------------------------------------------------------------



  Dear players,

  from 26.05.2022 00:00 until 28.05.2022 00:00 the following items will be discounted:

  • Ressource Deliveries


  For further information please check the ingame shop during the discount period.

  Your Ikariam Team

 • Скъпи приятели,


  В периода 02.06.2022 00:00 - 04.06.2022 00:00 може да се възползвате от отстъпка на следните предмети в магазина:


  Парен чук (60 дни)

  Парен чук (30 дни)

  Парен чук (10 дни)

  Парен трион (60 дни)

  Парен трион (30 дни)

  Парен трион (10 дни)

  Доставка на ресурси: Строителен материал (масивен)
  Доставка на ресурси: Строителен материал (голям)
  Доставка на ресурси: Строителен материал (нормален)
  Доставка на ресурси: Строителен материал (малък)
  Доставка на ресурси: Строителен материал (много малък)
  Доставка на ресурси: Мрамор (масивен)
  Доставка на ресурси: Мрамор(голям)
  Доставка на ресурси: Мрамор(нормален)
  Доставка на ресурси: Мрамор (малък)
  Доставка на ресурси: Мрамол (много малък)




  Приятна игра!

  Ikariam.Bg Team

 • Dear players,



  from 02.06.2022 00:00 until 04.06.2022 00:00 the following items will be discounted:


  • Steam Hammer (60 Days)
  • Steam Hammer (30 Days)
  • Steam Hammer (10 Days)
  • Steam Saw (60 Days)
  • Steam Saw (30 Days)
  • Steam Saw (10 Days)
  • Resource Delivery: Building Material (Massive)
  • Resource Delivery: Building Material (Large)
  • Resource Delivery: Building Material (Normal)
  • Resource Delivery: Building Material (Small)
  • Resource Delivery: Building Material (Tiny)
  • Resource Delivery: Marble (Massive)
  • Resource Delivery: Marble (Large)
  • Resource Delivery: Marble (Normal)
  • Resource Delivery: Marble (Small)
  • Resource Delivery: Marble (Tiny)



  For further information please check the ingame shop during the discount period.

  Your Ikariam Team