Отстъпки в магазина / Shop Discount

 • Скъпи приятели,  В периода 16.05.2021 00:00 - 18.05.2021 00:00 може да се възползвате от отстъпка на следните предмети в магазина:

  • Популационен пакет (голям)
  • Популационен пакет (нормален)
  • Популационен пакет (малък)
  • Премиум търговец


  За повече информация посетете магазина в посочения период.  Приятна игра!

  Ikаriam.BG Team

 • Скъпи приятели,


  В периода 18.05.2021 00:00 - 19.05.2021 00:00 може да се възползвате от отстъпка на следните предмети в магазина:


  Тритонови двигатели

  Отвара от мъдрост (10 дни)

  Отвара от мъдрост (30 дни)
  Отвара от мъдрост (60 дни)  За повече информация посетете магазина в посочения период.


  Приятна игра!

  Ikаriam.BG Team

 • Скъпи приятели,


  В периода 20.05.2021 00:00 - 22.05.2021 00:00 може да се възползвате от отстъпка на следните предмети в магазина:


  Преместване на град

  Преместване на град на място 17

  Колонизиране на място 17


  За повече информация посетете магазина в посочения период.


  Приятна игра!

  Ikаriam.BG Team

 • Скъпи приятели,


  В периода 29.05.2021 00:00 - 31.05.2021 00:00 може да се възползвате от отстъпка на следните предмети в магазина:


  Премиум аккаунт (10 дни)

  Премиум акаунт (30 дни)

  Премиум акакунт (60 дни)

  Страховит данъчен съветник (10 дни)

  Страховит данъчен съветник (30 дни)

  Страховит данъчен съветник (60 дни)

  За повече информация посетете магазина в посочения период.


  Приятна игра!

  Ikаriam.BG Tea

 • Скъпи приятели,


  В периода 04.06.2021 00:00 - 06.06.2021 00:00 може да се възползвате от отстъпка на следните предмети в магазина:

  • Примамки
  • Унищожител
  • Пакет със съветници: варвари
  • Пакет със съветници: жени


  За повече информация посетете магазина в посочения период.


  Приятна игра!

  Ikаriam.BG Team

 • Скъпи приятели,


  В периода 10.06.2021 00:00 - 13.06.2021 00:00 може да се възползвате от отстъпка на следните предмети в магазина:


  Ускоряване/Завършване на строежи на сгради


  За повече информация посетете магазина в посочения период.


  Приятна игра!

  Ikаriam.BG Team
 • Скъпи приятели,


  В периода 16.06.2021 00:00 - 18.06.2021 00:00 може да се възползвате от отстъпка на следните предмети в магазина:

  • Премиум търговец
  • Тритонови двигатели
  • Доставка на ресурси: кристал (масивен)
  • Доставка на ресурси: строителен материал (масивен)
  • Превръщане на заловени точки
  • Преместване на град
  • Преместване на град на 17-то място


  За повече информация посетете магазина в посочения период.


  Приятна игра!

  Ikаriam.BG Team

 • Скъпи приятели,


  В периода 02.07.2021 00:00 - 03.07.2021 00:00 може да се възползвате от отстъпка на следните предмети в магазина:


  Популационни пакети


  За повече информация посетете магазина в посочения период.


  Приятна игра!

  Ikаriam.BG Team

 • Скъпи приятели,


  В периода 09.07.2021 00:00 - 11.07.2021 00:00 може да се възползвате от отстъпка на следните предмети в магазина:

  • Примамки
  • Унищожител
  • Пакет със съветници: варвари
  • Пакет със съветници: жени  За повече информация посетете магазина в посочения период.

  Приятна игра!

  Ikаriam.BG Team

 • Скъпи приятели,


  В периода 13.07.2021 00:00 - 16.07.2021 00:00 може да се възползвате от отстъпка на следните предмети в магазина:

  • Архивиране на доклади от шпиониране
  • Информация за войска
  • Прекратяване на огъня (варварско селище ниво 50)
  • Прекратяване на огъня (варварско селище ниво 40-49)
  • Прекратяване на огъня (варварско селище ниво 30-39)
  • Прекратяване на огъня (варварско селище ниво 20-29)
  • Прекратяване на огъня (варварско селище ниво 10-19)


  За повече информация посетете магазина в посочения период.


  Приятна игра!

  Ikаriam.BG Team

 • Скъпи приятели,


  В периода 24.07.2021 00:00 - 26.07.2021 00:00 може да се възползвате от отстъпка на следните предмети в магазина:

  • Премиум търговец
  • Тритонови двигатели
  • Доставка на ресурси: Строителен материал (огромен)
  • Доставка на ресурси: Кристал (огромен)
  • Превръщане на заловени точки
  • Преместване на град
  • Преместване на град на място 17


  За повече информация посетете магазина в посочения период.


  Приятна игра!

  Ikаriam.BG Team

 • Скъпи приятели,


  В периода 27.07.2021 00:00 - 29.07.2021 00:00 може да се възползвате от отстъпка на следните предмети в магазина:

  • Премиум търговец


  За повече информация посетете магазина в посочения период.


  Приятна игра!

  Ikаriam.BG Team

 • Скъпи приятели,


  В периода 01.08.2021 00:00 - 03.08.2021 00:00 може да се възползвате от отстъпка на следните предмети в магазина:
  Доставка на ресурси: Строителен материал (голям)

  Доставка на ресурси: Строителен материал (масивен)
  Доставка на ресурси: Мрамор (масивен)
  Доставка на ресурси: Мрамор (голям)
  Доставка на ресурси: Кристал (голям)

  Доставка на ресурси: Кристал (масивен)
  Доставка на ресурси: Сяра (голям)

  Доставка на ресурси: Сяра (масивен)
  Доставка на ресурси: Вино (масивен)
  Доставка на ресурси: Вино(голям)
  Доставка на ресурси: Злато (масивен)

  Доставка на ресурси: Злато (голям)
  За повече информация посетете магазина в посочения период.


  Приятна игра!

  Ikаriam.BG Team
 • Скъпи приятели,


  В периода 04.08.2021 00:00 - 06.08.2021 00:00 може да се възползвате от отстъпка на следните предмети в магазина:  Отвара от мъдрост (10 дни)

  Отвара от мъдрост (30 дни)
  Отвара от мъдрост (60 дни)  За повече информация посетете магазина в посочения период.


  Приятна игра!

  Ikаriam.BG Team


 • Скъпи приятели,


  В периода 25.08.2021 00:00 - 27.08.2021 00:00 може да се възползвате от отстъпка на следните предмети в магазина:


  Парен чук (60 дни)

  Парен чук (30 дни)

  Парен чук (10 дни)

  Парен трион (60 дни)

  Парен трион (30 дни)

  Парен трион (10 дни)

  Доставка на ресурси: Строителен материал (масивен)
  Доставка на ресурси: Строителен материал (голям)
  Доставка на ресурси: Строителен материал (нормален)
  Доставка на ресурси: Строителен материал (малък)
  Доставка на ресурси: Строителен материал (много малък)
  Доставка на ресурси: Мрамор (масивен)
  Доставка на ресурси: Мрамор(голям)
  Доставка на ресурси: Мрамор(нормален)
  Доставка на ресурси: Мрамор (малък)
  Доставка на ресурси: Мрамол (много малък)  Приятна игра!

  Ikariam.Bg Team

 • Скъпи приятели,  В периода 02.09.2021 00:00 - 03.09.2021 00:00 може да се възползвате от отстъпка на следните предмети в магазина:  Парен чук (60 дни)

  Парен чук (30 дни)

  Парен чук (10 дни)

  Парен трион (60 дни)

  Парен трион (30 дни)

  Парен трион (10 дни)

  Доставка на ресурси: Строителен материал (масивен)
  Доставка на ресурси: Строителен материал (голям)
  Доставка на ресурси: Строителен материал (нормален)
  Доставка на ресурси: Строителен материал (малък)
  Доставка на ресурси: Строителен материал (много малък)
  Доставка на ресурси: Мрамор (масивен)
  Доставка на ресурси: Мрамор(голям)
  Доставка на ресурси: Мрамор(нормален)
  Доставка на ресурси: Мрамор (малък)
  Доставка на ресурси: Мрамол (много малък)
  За повече информация посетете магазина в посочения период.


  Приятна игра!

  Ikаriam.BG Team

 • Скъпи приятели,


  В периода 03.09.2021 00:00 - 06.09.2021 00:00 може да се възползвате от отстъпка на следните предмети в магазина:


  Катинар (60 дни)

  Катинар (30 дни)

  Катинар (10 дни)

  Парен чук (60 дни)

  Парен чук (30 дни)

  Парен чук (10 дни)

  Парна кристална бургия (60 дни)

  Парна кристална бургия (30 дни)

  Парна кристална бургия (10 дни)

  Парен чук (60 дни)

  Парен чук (30 дни)

  Парен чук (10 дни)

  Парни серни колела (30 дни)

  Парни серни колела (10 дни)

  Парен кран (60 дни)

  Парен кран (30 дни)

  Парен кран (10 дни)

  Парна винена преса (60 дни)

  Парна винена преса (30 дни)

  Парна винена преса (10 дни)


  За повече информация посетете магазина в посочения период.


  Приятна игра!

  Ikаriam.BG Team

 • Скъпи приятели,


  В периода 07.09.2021 00:00 - 09.09.2021 00:00 може да се възползвате от отстъпка на следните предмети в магазина:


  • Примамки
  • Унищожител
  • Пакет със съветници: варвари
  • Пакет със съветници: жени

  За повече информация посетете магазина в посочения период.


  Приятна игра!

  Ikаriam.BG Team

 • Скъпи приятели,


  В периода 09.09.2021 00:00 - 10.09.2021 00:00 може да се възползвате от отстъпка на следните предмети в магазина:


  Тритонови двигатели

  Отвара от мъдрост (10 дни)

  Отвара от мъдрост (30 дни)
  Отвара от мъдрост (60 дни)  За повече информация посетете магазина в посочения период.


  Приятна игра!

  Ikаriam.BG Team

 • Скъпи приятели,


  В периода 12.09.2021 00:00 - 14.09.2021 00:00 може да се възползвате от отстъпка на следните предмети в магазина  Преместване на град
  Преместване на град на 17-то място
  Колонизиране на 17-то място  За повече информация посетете магазина в посочения период.


  Приятна игра!

  Ikаriam.BG Team