Правила на войните в Българските сървъри

 • Понеже не знам кой е следял стария форум и кой не е, споделям тук официалните правила на войните в българските сървъри, включително и двете им допълнения, в хронологичен ред. Няма нужда да ми благодарите :*


  1. Видове войни  - Икономическа: С конкретни условия за край на войната - заграбено количество ресурс, количество избити генерали, комбинация от двете*.


  - Светкавична: Войни за фиксирано време - минимум 1 месец, максимум 3 месеца при отчитане на заграбен ресурс, количество избити генерали или комбинация от двете*. Възможно е еднократно удължаване на войната с не повече от един месец по желание на приемащата войната страна.  * Точките, които двете страни записват в активите си от валиден доклад, се калкулират като се отчита, че една точка съответства на единица ресурс, заграбен от противника, и единица ресурс от изразходвания в производството на противниковите войски, които са били убити в битка без да се взема предвид намалената стойност на единици от намаляващи разхода сгради.  2. Обявяване и ход на войната  Война може да се обяви само във формата съюз срещу съюз. След приключване на война между два съюза нова война между съюзите се допуска да бъде обявена след не по-малко от 14 дни.  При обявяване на война Лидер, Дипломат, МВР или Генерал на съюз създава следните нови теми в раздел "Бойно поле" на съответния свят:  - Избира се префикс за вид война


  Заглавие на Темата: Съюз А [таг на съюз А] vs.Съюз Б [таг на съюз Б]


  В темата обявете причините за войната, времетраене (ако е Светкавична война), предмет на войната (заграбен ресурс, избити генерали или комбинация от двете), както и условие за победа във войната (ако е Икономическа война) - конкретни количества заграбен ресурс, избити генерали или комбинация от двете.  - Избира се префикс за военни доклади


  Заглавие на Темата: Темата за военните доклади трябва да има същото име като темата за войната. Например, Съюз А [таг на съюз А] vs.Съюз Б [таг на съюз Б]  Война се счита за влязла в сила 24 часа след обявяването и в раздел "Бойно Поле" като валидността и се обявява от модератор заедно със списъците с играчи на двата съюза. Валидни са докладите, публикувани до 24 часа от приключване на битката, в които сборът от нанесените щети е минимум 10,000 (равняващи се на 10,000 ресурс или 200 точки генерали). Военни доклади от битки, чието начало е преди започване на войната или чийто край е след приключване на войната няма да се вземат предвид при калкулиране на резултата от войната. С цел прегледност, в темата за Военни доклади се допуска публикуване на до 3 доклада в мнение. При прием или напускане/изхвърляне на играч на някой от двата съюза, самият играч или лице от ръководството на съюза обявява съответното действие, копирайки информацията от входящата/изходящата си кутия в Дипломатическия съветник, така че да са видни часът и датата.  Позволява се намеса от трета страна в дадена битка единствено с готвачи, доктори или тендъри, както и с единици, които не заемат позиции на полето и не повлияват на морала в битката. При непозволена намеса на трета страна в дадена битка докладът ще се зачете до рунда, в който намесената страна заема позиции на полето. В този случай се пояснява, че в битката има намеса като се копира от разширения доклад съобщението за присъединяването на третата страна.


  Например: „09.07.2016 23:43:18 Играч Х се присъедини на страната на защитника със следните единици: 88“.  3. Прекратяване на войната  Войната се прекратява при изпълнение на което и да е от следните условия:  - разпадане на един от съюзите


  - изпълнение на условията за край на войната (изтичане на времетраенето на Светкавична война или изпълнение на условията, заложени в Икономическа война)


  - взаимно съгласие за прекратяване на войната между ръководствата на двата съюза


  - предаване на единия съюз


  - броят на активните играчи в съюз падне под 20% от общия брой играчи в съюз


  - в продължение на 7 последователни дни не е публикуван валиден военен доклад (ако неактивност настъпи в рамките на 14 дни от обявяването и, победител във войната не се обявява)


  - в случай на системно нарушаване на правилата на играта и форума от едната или двете страни по конфликта  4. Зала на славата  Победителите от всяка война ще бъдат записвани в Зала на славата, чиято класация ще бъде базирана на нанесените от съюзите щети за съответната година.  Освен правилата, регламентирани тук, при провеждането на войните важат и Правилата на Форума и Правилата на Играта. Всички спорни и дискусионни въпроси, които не са заложени в тези правила, се разрешават от модератора на войната като се подхожда на рационален принцип и на принципа на честната игра.

 • Последни щрихи:  1. Видове войни  - Икономическа: С конкретни условия за край на войната - заграбено количество ресурс, количество избити генерали, комбинация от двете*.


  - Светкавична: Войни за фиксирано време - минимум 1 месец, максимум 3 месеца при отчитане на заграбен ресурс, количество избити генерали или комбинация от двете*. Възможно е еднократно удължаване на войната с не повече от един месец по желание на приемащата войната страна.  * Точките, които двете страни записват в активите си от валиден доклад, се калкулират като се отчита, че една точка съответства на единица ресурс, заграбен от противника, и единица ресурс от изразходвания в производството на противниковите войски, които са били убити в битка без да се взема предвид намалената стойност на единици от намаляващи разхода сгради.  2. Обявяване и ход на войната  Война може да се обяви само във формата съюз срещу съюз. За да обяви война или за да му бъде обявена такава, съюз трябва да има минимум 10 играчи. След приключване на война между два съюза нова война между съюзите се допуска да бъде обявена след не по-малко от 14 дни.  При обявяване на война Лидер, Дипломат, МВР или Генерал на съюз създава следните нови теми в раздел "Бойно поле" на съответния свят:  - Избира се префикс за вид война


  Заглавие на Темата: Съюз А [таг на съюз А] vs.Съюз Б [таг на съюз Б]


  В темата обявете причините за войната, времетраене (ако е Светкавична война), предмет на войната (заграбен ресурс, избити генерали или комбинация от двете), както и условие за победа във войната (ако е Икономическа война) - конкретни количества заграбен ресурс, избити генерали или комбинация от двете.  - Избира се префикс за военни доклади


  Заглавие на Темата: Темата за военните доклади трябва да има същото име като темата за войната. Например, Съюз А [таг на съюз А] vs.Съюз Б [таг на съюз Б]  Война се счита за влязла в сила 24 часа след обявяването и в раздел "Бойно Поле" като валидността и се обявява от модератор заедно със списъците с играчи на двата съюза. Валидни са докладите, публикувани до 24 часа от приключване на битката, в които сборът от нанесените щети е минимум 10,000 (равняващи се на 10,000 ресурс или 200 точки генерали). Военни доклади от битки, чието начало е преди започване на войната или чийто край е след приключване на войната няма да се вземат предвид при калкулиране на резултата от войната. С цел прегледност, в темата за Военни доклади се допуска публикуване на до 3 5 доклада в мнение. При прием или напускане/изхвърляне на играч на някой от двата съюза, самият играч или лице от ръководството на съюза обявява съответното действие, копирайки информацията от входящата/изходящата си кутия в Дипломатическия съветник, така че да са видни часът и датата. Ако играч напусне съюз по време на войната и бъде повторно приет в съюза, при повторното му напускане щетата, нанесена над него до края на войната, ще се зачита за резултата от войната, а щетата, нанесена от играча след напускането му, няма да бъде отчитана.  Позволява се намеса от трета страна в дадена битка единствено с готвачи, доктори или тендъри, както и с единици, които не заемат позиции на полето и не повлияват на морала в битката. При непозволена намеса на трета страна в дадена битка докладът ще се зачете до рунда, в който намесената страна заема позиции на полето. В този случай се пояснява, че в битката има намеса като се копира от разширения доклад съобщението за присъединяването на третата страна.


  Например: „09.07.2016 23:43:18 Играч Х се присъедини на страната на защитника със следните единици: 88“.  3. Прекратяване на войната  Войната се прекратява при изпълнение на което и да е от следните условия:  - разпадане на един от съюзите


  - изпълнение на условията за край на войната (изтичане на времетраенето на Светкавична война или изпълнение на условията, заложени в Икономическа война)


  - взаимно съгласие за прекратяване на войната между ръководствата на двата съюза


  - предаване на единия съюз


  - ако броят на играчите в съюз падне под 50% от първоначалания общ брой играчи в съюз, съюзът се обявява за загубил войната


  - ако в продължение на повече от 24 часа броят на активните играчи в съюз падне под 50% от общия брой играчи в съюза, съюзът се обявява за загубил войната (активни са играчите, които не са във ваканционен режим, с временен/постоянен бан, неактивни или чиито генерали са под удвоения минимален праг за валидност на доклад - 400 точки генерали)


  - ако в продължение на 7 последователни дни не е публикуван валиден военен доклад, войната се прекратява предсрочно (ако неактивност настъпи в рамките на 14 дни от обявяването и, победител във войната не се обявява)


  - в случай на системно нарушаване на правилата на играта и форума от едната или двете страни по конфликта  4. Зала на славата  Победителите от всяка война ще бъдат записвани в Зала на славата, чиято класация ще бъде базирана на нанесените от съюзите щети за съответната година.  Освен правилата, регламентирани тук, при провеждането на войните важат и Правилата на Форума и Правилата на Играта. Всички спорни и дискусионни въпроси, които не са заложени в тези правила, се разрешават от модератора на войната като се подхожда на рационален принцип и на принципа на честната игра.

 • Това бяха правилата на войните от стария форум. Имаме нов форум и делим една секция с още доста други общности. Ако в предния форум можехме да си правим каквото искаме тук не е така и трябва да се съобразяваме с това, което имаме. Зала на славата няма как да направим.

 • Това бяха правилата на войните от стария форум. Имаме нов форум и делим една секция с още доста други общности. Ако в предния форум можехме да си правим каквото искаме тук не е така и трябва да се съобразяваме с това, което имаме. Зала на славата няма как да направим.

  Не разбирам, войната се прекратява ли щом няма правила ?

 • За съжаление делим този раздел с още 9 общности. Както казах и преди, ако си беше нашия форум няма проблем. Но когато го делиш и с други е доста по-трудно.


  Мисля, че елегантно избягване на това би било например. Съюз А обявява война - казва от кога почва, колко ще продължи, как ще се определи победителя... Войната почва от Х дата с начален час У (обикновено сървърно време), ще продължи 2 седмици, победител е този съюз който заграби повече ресурс. Така след две седица накрая се появява съюз А обра В ресурса, противниковия съюз О обра З ресурса. Или победител е този, който унищожи повече генерали на противника. Тогава в края се пише според качените доклади ние убихме еди си колко генерала, вие еди си колко и т.н.