Změna letního času

  • Vážení hráči,

    v pondělí 28.10. od 6:00 (CEST) do 9:00 (CET) mohou nastat krátké výpadky herní sítě. Předpokládaný dopad na hráče by měl být minimální, jestli nějaký.


    Ničím nerušenou hru Vám přeje,
    Váš Ikariam Team

    giphy.gif