Zasady Gry

 • Ikariam - Zasady Gry

  Poniższe zasady gry obowiązują we wszystkich światach.

  Jeśli jesteś zdania, że zostałeś niesłusznie ukarany za jeden z poniższych punktów, zwróć się bezpośrednio do supportu https://ikariam.support.gameforge.com/

  Pamiętaj, że ze względu na ochronę danych, zażalenia i zapytania dotyczące określonego konta będą omawiane tylko z posiadaczem konta po odpowiedniej weryfikacji.

  1. Multikonta

  • Możliwe jest posiadanie wielu kont na tym samym serwerze. Muszą one zostać jednak zarejestrowane poprzez wewnętrzną funkcję w grze. Bezpośrednie współdziałanie między zarejestrowanymi multikontami jest niedozwolone. Obejście tej zasady przy wykorzystaniu innych graczy jest niedozwolone.

  2. Dzielenie konta

  • Niedozwolone jest udostępnianie danych dostępowych do konta innym graczom.

  3. Pushing

  • Niedozwolone jest uzyskiwanie korzyści kosztem słabszych graczy. Pod pojęciem słabszego gracza rozumiemy takiego, który w łącznym rankingu zajmuje niższą pozycję niż obwiniony.

  4. Bugusing

  • Umyślne wykorzystywanie lub niezgłoszenie błędu gry jest zabronione.

  5. Skrypty

  • Niedozwolone jest korzystanie z programów lub skryptów, dzięki którym gracz zyskuje korzyści wobec innych graczy. Obejmuje to: boty, makra lub inne zautomatyzowane działania.

  6. Groźby odnoszące się do życia realnego

  • Kierowanie gróźb odnoszących się do życia realnego wobec innych graczy jest niedozwolone.

  7. Treść

  • Niedozwolone jest obrażanie i niestosowne zachowanie się wobec innych graczy.
   Niedozwolone jest używanie nazw jakiegokolwiek członka zespołu Ikariam (nazwy kont, miast itp)
   Niedozwolone są również wszelkiego rodzaju wypowiedzi o zabarwieniu pornograficznym, rasistowskim lub wypowiedzi ekstremistyczne.
   Reklamy, polityczne lub religijne opinie są niepożądane, a ich publikowanie jest zabronione.
  • Niedozwolone jest nazywanie miast wyrazami wulgarnymi/rasistowskimi itp.
  • Słowa wulgarne, które mają zagwiazdkowaną jedną literę lub ta jest zmieniona, aby przypominała brakujący znak będą traktowane tak samo jak normalne wulgaryzmy.

  8. Język

  • Językiem używanym w grze jest język polski. Posługiwanie się językiem angielskim jest na ogół tolerowane.

  Board Admin - Ikariam Polska

 • Dokładne wyjaśnienie:

  1. Multikonta

  Możliwe jest posiadanie wielu kont na tym samym serwerze. Muszą one zostać jednak zarejestrowane poprzez wewnętrzną funkcję w grze. Bezpośrednie współdziałanie między zarejestrowanymi multikontami jest niedozwolone. Obejście tej zasady przy wykorzystaniu innych graczy jest niedozwolone.

  Wyjaśnienie:


  Pomiędzy wszystkimi zgłoszonymi kontami (traktat wspólnego IP) obowiązuje zakaz wszelkich kontaktów flot/armii. Oznacza to, że niedopuszczalny jest:

  • handel, transport surowców,
  • wzajemne atakowanie się,
  • prowadzanie wspólnych akcji militarnych (wspólne ataki, pomoc w obronie, okupacje miast własnych jak i osób trzecich stacjonowanie jednostek oraz piraci) itp.
  • udzielać darowizn


  3. Pushing

  Niedozwolone jest uzyskiwanie korzyści kosztem słabszych graczy. Pod pojęciem słabszego gracza rozumiemy takiego, który w łącznym rankingu zajmuje niższą pozycję niż obwiniony.

  Po zakończeniu blokady za push surowce muszą być zwrócone do Obsługi Gry.


  Za push może być również ukarany gracz, który:

  • Celowo składuje surowce, aby zezwolić na ich odbiór przez atak.
  • Wspiera silniejszego gracza poprzez handel klasyczny wykraczający poza lub handel wahadłowy (handel tymi samymi surowcami pomiędzy dwoma lub więcej kontami).
   Zasada ta dotyczy również handlu poprzez rynek
  • Wykorzystuje dodatkowe sposoby i możliwości, by silniejsze konto otrzymywało korzyści surowcowe od konta słabszego.


  Wymuszenie Pushu


  Jeśli nieoczekiwanie otrzymujesz surowce od gracza słabszego może to być próba wymuszenia pushu. Jest to niedozwolone, należy więc takie postępowanie zgłosić do Operatora Gry w ciągu 72h załączając raport z dostarczenia surowców przez obcą flotę. Operator zdecyduje, czy niechciany transport należy zwrócić do miasta GO, czy nie. Niechciane surowce można także odesłać do osoby wysyłającej (w ciągu 72h).


  . Treść

  Niedozwolone jest obrażanie i niestosowne zachowanie się wobec innych graczy.

  Niedozwolone jest używanie nazw jakiegokolwiek członka zespołu Ikariam (nazwy kont, miast itp)

  Niedozwolone są również wszelkiego rodzaju wypowiedzi o zabarwieniu pornograficznym, rasistowskim lub wypowiedzi ekstremistyczne.
  Reklamy, polityczne lub religijne opinie są niepożądane, a ich publikowanie jest zabronione.

  Dodano:

  • Niedozwolone jest nazywanie miast wyrazami wulgarnymi/rasistowskimi itp.
  • Słowa wulgarne, które mają zagwiazdkowaną jedną literę lub ta jest zmieniona, aby przypominała brakujący znak będą traktowane tak samo jak normalne wulgaryzmy.