Welcome

 • Hey. I'm a player RU Ikariam Xomka_Star

  You all noticed that there are less and less players. All records are achieved, and new impressions are needed.

  I suggest all players not to play on their servers. I invite everyone to register on the EN server and play all together.

  English is common. This will help us overcome the language barrier.

  We get a lot of players in one world, this is what we wanted.

  A new world will open in September. We are waiting for you all.

  Please help me spread this message. Support this idea.

  --------------------------------------------------------

  Ahoj. Jsem hráč RU Ikariam Xomka_Star


  Všichni jste si všimli, že je stále méně hráčů. Všechny záznamy jsou dosaženy a jsou zapotřebí nové dojmy.


  Doporučuji všem hráčům, aby nehráli na svých serverech. Vyzývám všechny, aby se zaregistrovali na EN serveru a hráli společně.


  Angličtina je běžná. Pomůže nám to překonat jazykovou bariéru.


  Dostáváme mnoho hráčů do jednoho světa, to jsme chtěli.


  V září se otevře nový svět. Čekáme na vás všechny.


  Prosím, pomozte mi šířit tuto zprávu. Podpořte tento nápad.
  welcome

  Без жалости! Без сожалений! Без Страха!


  Xomka Star